Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xã Liêm Phong hoàn thành 100% tiêu chí và chỉ tiêu xây dựng xã NTM kiểu mẫu

Thông tin Kinh tế xã hội Thành tựu kinh tế xã hội  
Xã Liêm Phong hoàn thành 100% tiêu chí và chỉ tiêu xây dựng xã NTM kiểu mẫu
Năm  2017 xã Liêm Phong đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM và được lựa chọn là một trong 6 xã trong tỉnh tiếp tục thực hiện xây dựng điểm xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 nổi trội về tiêu chí môi trường. Để thực hiện thành công đề án xã NTM kiểu mẫu xã đã huy động và phát huy tối đa vai trò của cả hệ thống chính trị.
​​​
          ​Đặc biệt vai trò của chi bộ đảng, thôn xóm và hộ gia đình trong xây dựng NTM. Phát huy tinh thần đoàn kết, nhân dân đồng tình  tự nguyện đóng góp tiền của, công sức, hiến đất dịch tường để xây dựng NTM củng cố nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được.Đặc biệt là tiêu chí môi trường. Kết quả đến hết năm 2019 xã Liêm Phong đã huy động tổng nguồn lực cho xây dựng NTM giai đoạn  2010-2019 là 153 tỷ 548 triệu đồng. Bao gồm ngân sách trung ương hỗ trợ là 2 tỷ 285 triệu đồng; ngân sách tỉnh là 76 tỷ 595 triệu đồng; ngân sách huyện 7 tỷ 486 triệu đồng; ngân sách xã là  15 tỷ 652 triệu đồng; nhân dân đóng góp và xã hội hóa 51 tỷ 530 triệu đồng. Riêng xây dựng NTM kiểu mẫu  là 29 tỷ đồng. Cũng đến cuối năm 2019 đối chiếu với quyết định 691/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ xã đã đạt 4/4 tiêu chí và 13/13 chỉ tiêu của xã NTM kiểu mẫu. Cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ, diện mạo nông thôn đã thay đổi rõ nét, nhất là về hệ thống giao thông nông thôn, cơ sở vật chất văn hóa, y tế, trường học. Nông nghiệp, nông thôn đã được phát triển theo hướng hiện đại, cơ cấu kinh tế có sự chuyển biến tích cực theo hướng giảm tỷ trọng nông , lâm, thủy sản, tăng tỷ trọng công nghiệp-xây dựng , dịch vụ; đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 68,3 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh bền vững. Xã không còn hộ nghèo, trừ số hộ thuộc diện bảo trợ xã hội. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đặc biệt trong tiêu chí môi trường đã có những bước chuyển mình rõ nét.  Xã thành lập và đi vào hoạt động tổ  hợp tác vệ sinh môi trường, 100% chất thải, rác thải được thu gom vận chuyển mang đi xử lý theo quy định, rác thải là vỏ bao bì thuốc BVTV được thu gom xử lý riêng; 6/6 thôn có rãnh thoát nước thải, 100% số hộ dân đạt tiêu chuẩn nhà tiêu hợp vệ sinh, hàng nghìn hộ gia đình tổ chức chỉnh trang khuôn viên hộ gia đình xây dựng cảnh quan NTM. Các tuyến đường làng, ngõ xóm được trồng hoa, cây cảnh, cây bóng mát. Riêng tuyến đường trục nối từ đường 21A đến 21b đoạn qua UBND xã được đầu tư lắp điện chiếu sáng, lắp đặt biển hiệu tuyên truyền các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước và tuyên truyền xây dựng NTM, tạo diện mạo nông thôn khởi sắc khang trang, sạch đẹp. Với những kết quả đạt được. Mới đây,UBND huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị đánh giá thực tế mức độ đạt tiêu chí, chỉ tiêu NTM kiểu mẫu của xã và đề nghị địa phương hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo trình Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thẩm định; UBND tỉnh xem xét công nhận xã Liêm Phong đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2019./