Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Tổ chức bộ máy Lãnh đạo HĐND - UBND huyện  
Thông tin người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
​1. Người phát ngôn
Họ và tên: Đào Tuấn Anh 
Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại: 0917573868
Email: daotuananh@hanam.gov.vn

2. Người cung cấp thông tin UBND các xã, thị trấn

UBND xã Thanh Hà
Họ và tên: Lê Qúy Quang
Chức vụ: Chủ tịch UBND xã
Số điện thoại: 0973075398
Email: lequyquang@hanam.gov.vn

UBND xã Thanh Phong
Họ và tên: Nguyễn Văn Khương
Chức vụ: Chủ tịch UBND xã
Số điện thoại: 0986587604
Email: nguyenvankhuong@hanam.gov.vn

UBND Thị trấn Tân Thanh
Họ và tên: Nguyễn Văn Toản
Chức vụ: Chủ tịch UBND thị trấn
Số điện thoại: 0986539808
Email: nguyenvantoan@hanam.gov.vn

UBND xã Thanh Hương
Họ và tên: Phạm Văn Duy
Chức vụ: Chủ tịch UBND xã
Số điện thoại: 
Email: phamvannam@hanam.gov.vn

UBND xã Thanh Nguyên
Họ và tên: Phạm Thành Trung
Chức vụ: Chủ tịch UBND xã
Số điện thoại: 
Email: nguyenvanthang@hanam.gov.vn

UBND xã Thanh Hải
Họ và tên: Trần Văm Thắm
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã
Số điện thoại: 0944778006
Email: tranvantham@hanam.gov.vn

UBND xã Thanh Nghị
Họ và tên: Lê Quý Hoạch
Chức vụ: Chủ tịch UBND xã
Số điện thoại: 0399767505
Email: lequyhoach@hanam.gov.vn

UBND xã Thanh Tâm
Họ và tên: Nguyễn Đức Viên
Chức vụ: Chủ tịch UBND xã
Số điện thoại: 0982357819
Email: nguyenducvien@hanam.gov.vn

UBND xã Thanh Tân
Họ và tên: Đào Xuân Ảnh
Chức vụ: Chủ tịch UBND xã
Số điện thoại: 0985831447
Email: daoxuananh@hanam.gov.vn

UBND xã Thanh Thủy
Họ và tên: Vũ Quý Việt
Chức vụ: Chủ tịch UBND xã
Số điện thoại: 0988643907
Email: vuquyviet@hanam.gov.vn

UBND thị trấn Kiện Khê
Họ và tên: Trần Tự Lực
Chức vụ: Chủ tịch UBND thị trấn
Số điện thoại: 0976321893
Email: trantuluc@hanam.gov.vn

UBND xã Liêm Phong​
Họ và tên: Lại Trường Giang
Chức vụ: Chủ tịch UBND xã
Số điện thoại: 0912309256
Email: laitruonggiang@hanam.gov.vn

UBND xã Liêm Cần
Họ và tên: Phạm Văn Độ
Chức vụ: Chủ tịch UBND xã
Số điện thoại: 0912814610
Email: phamvando@hanam.gov.vn

UBND xã Liêm Thuận
Họ và tên: Phạm Đức Văn
Chức vụ: Chủ tịch UBND xã
Số điện thoại: ​
Email: nguyensyquang@hanam.gov.vn

UBND xã Liêm Túc
Họ và tên: Ngô Văn Tám
Chức vụ: Chủ tịch UBND xã
Số điện thoại: 0985686045
Email: ngovantam@hanam.gov.vn

UBND xã Liêm Sơn
Họ và tên: Lê Hải Đăng
Chức vụ: Chủ tịch UBND xã
Số điện thoại: 0356666961
Email: lehaidang@hanam.gov.vn