Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật  
01/07/2021
Hưởng ứng “tháng hành động phòng, chống ma túy” và “ngày toàn dân phòng, chống ma túy” 26/6.
05/04/2021
Xã Thanh Hương vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền luật bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
20/01/2021
Ngày 03/9/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1368/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sản xuất, cấp và quản lý CCCD. Dự án sản xuất, cấp, quản lý CCCD có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử, góp phần CCHC phục vụ nhân dân, nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về ANTT; phục vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng CAND.
04/01/2021
Ngày 04/01/2021, Công an huyện Thanh Liêm phối hợp với trường Trung học phổ thông A Thanh Liêm tổ chức tuyên truyền, ký cam kết chấp hành nghiêm Nghị định số 137 của Chính phủ về Quản lý, sử dụng pháo, Luật số 14/2017 về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và Luật Giao thông đường bộ đối với 970 giáo viên và học sinh.