Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật  
07/06/2023
Sáng ngày 7/6/2023, Tư pháp xã phối hợp sở tư pháp tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023.
20/04/2023
Thực hiện kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý năm 2023 trên địa bàn huyện Thanh Liêm. Sáng ngày 20/4/2023 phòng Tư pháp huyện Thanh Liêm phối hợp Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh, phòng Phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam và UBND xã Thanh Tân tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý hưởng ứng ngày Hội sách và văn hóa đọc Việt Nam tại xã Thanh Tân.
03/04/2023
Chiều ngày 31/3/2023 phòng Tư pháp huyện Thanh Liêm phối hợp Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh, Phòng phổ biến GDPL Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam và UBND xã Thanh Hải tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý tại xã Thanh Hải
24/03/2023
Chiều ngày 23/3/2023 phòng Tư pháp huyện Thanh Liêm phối hợp Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh, Phòng phổ biến GDPL Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam và UBND xã Liêm Thuận tổ chức truyền thông trợ giúp pháp lý và phổ biến, giáo dục pháp luật tại xã Liêm Thuận
24/08/2022
UBND xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý năm 2022.
27/06/2022
Hội Liên hiệp phụ nữ xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị ra mắt nhóm nòng cốt tuyên truyền pháp luật; Tuyên truyền kiến thức về pháp luật phòng chống mua bán người.
15/04/2022
Thực hiện Luật phổ biến giáo dục pháp luật; Luật Hòa giải ở cơ sở và Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 09/02/2022 của UBND huyện Thanh Liêm về triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng xã thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. Sáng ngày 14/4/2022 phòng Tư pháp huyện Thanh Liêm phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, UBND xã Liêm Thuận tổ chức Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và tập huấn công tác hòa giải ở cơ sở tại Trung tâm văn hóa xã Liêm Thuận.
12
Previous Page 1-15 Next Page