Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách văn bản

Danh sách văn bản  
STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungCơ quan ban hànhTải văn bản
1 06/KH-UBND 06/12/2021 KẾ HOẠCH Bảo vệ rừng huyện Thanh Liêm năm 2021​ UBND huyện
2 32/UBND-NN 15/01/2021 V/v chỉ đạo sản xuất đầu vụ Xuân 2021​ UBND huyện
3 24/UBND-NN 12/01/2021 V/v chuẩn bị đón Bằng công nhận tỉnh Hà Nam hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2020.​ UBND huyện
4 18/QĐ-UBND 11/01/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng công tác Đoàn và phong trào Thanh, thiếu niên năm 2020​ UBND huyện
5 14/QĐ-UBND 11/01/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng công tác đảm bảo an toàn giao thông năm 2020​ UBND huyện
6 22/UBND-KT&HT 11/01/2021 V/v chủ trương lập quy hoạch chung xây dựng xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm​ UBND huyện
7 20/UBND-VP 08/01/2021 V/v thực hiện Công điện số 1838/CĐTTg ngày 27/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch COVID-19​ UBND huyện
8 11/KH-UBND 07/01/2021 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện nhân rộng mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ”​ UBND huyện
9 09/UBND-TNMT 07/01/2021 V/v yêu cầu Công ty CPXM Thành Thắng Group thực hiện giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong khai thác và vận chuyển sét​ UBND huyện
10 03/BC-UBND 05/01/2021 BÁO CÁO Tình hình môi trường khu vực thôn Đồng Ao - xã Thanh Thủy sau khi dừng thực hiện Đề án giảm thiểu ô nhiễm môi trường Tây Đáy​ UBND huyện
11 03/UBND-NV 05/01/2021 Về việc thực hiện một số nhiệm vụCCHC, công tác kiểm soát TTHC năm 2021​ UBND huyện
12 2762/QĐ-UBND 08/10/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Điều lệ Hội Khuyến học xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam​ UBND huyện
13 877/UBND-NV 08/10/2020 V/v cung cấp tài liệu kiểm chứng xác định Chỉ số CCHC năm 2020​ UBND huyện
14 2761/QĐ-UBND 08/10/2020 QUYẾT ĐỊNH Khen thưởng đột xuất cho các cá nhân đạt thành tích Tại giải Bơi thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hà Nam năm 2020​ UBND huyện
15 853/UBND-TN-MT 29/09/2020 V/v tăng cường thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt.​ UBND huyện
>>>|
Previous Page 1-15 Next Page