Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách văn bản

Danh sách văn bản  
STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungCơ quan ban hànhTải văn bản
1 4549/QĐ-UBND 29/12/2023 Quyết định V/v công bố công khai số liệu và thuyết minh phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của huyện Thanh Liêm​ UBND huyện
2 3490/2023/QĐ-UBND 11/10/2023 Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Thanh Liêm HĐND huyện
3 954/TB-UBND 21/08/2023 Thông báo về việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Thanh Liêm năm 2023 UBND huyện
4 2453/QĐ-UBND 07/08/2023 Quyết định V/v công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 của huyện Thanh Liêm UBND huyện
5 251/TB-UBND 23/06/2023 Thông báo côngnhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển kỳ thi công chức cấp xã huyện Thanh Liêm năm 2022 UBND huyện
6 1318/QĐ-UBND 06/06/2023 Quyết định về việc phê duyệt kết quả thi tuyển công chức cấp xã huyện Thanh Liêm năm 2022 UBND huyện
7 896/QĐ-UBND 05/05/2023 UBND huyện
8 74/TB-UBND 22/02/2023 Thông báo về việc công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thanh Liêm, Tình Hà Nam UBND huyện
9 197/UBND-NV 07/02/2023 Công văn phát động phong trào thi đua năm 2023 UBND huyện
10 60/KH-UBND 18/01/2023 Kế hoạch triển khai thục hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật UBND huyện
11 84/QĐ-UBND 08/01/2023 Quyêt định công bố Danh mục văn bản Quy phạm hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2022​ UBND huyện
12 18/KH-UBND 05/01/2023 Kế hoạchtuyên truyền cải cách hành chính năm 2023​ UBND huyện
13 1645/KH-UBND 28/12/2022 Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã huyện Thanh liêm năm 2022 UBND huyện
14 2424/QĐ-UBND 27/12/2022 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Văn phòng UBND tỉnh Hà Nam và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực công an, quân sự, thi hành án dân sự cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam​ UBND Tỉnh
15 3730/2022/QĐ-UBND 22/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND & UBND huyện Thanh Liêm ​ UBND huyện
>>>|
Previous Page 1-15 Next Page