Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách thủ tục Hành chính

Danh sách thủ tục hành chính  
thủ tục hành chính
STTTên Thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan giải quyết
1 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện 1. Lĩnh vực Công an 1. Thủ tục hành chính cấp huyện
2 Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện 1. Lĩnh vực Công an 1. Thủ tục hành chính cấp huyện
3 Đăng ký, cấp biển số xe 1. Lĩnh vực Công an 1. Thủ tục hành chính cấp huyện
4 Đăng ký xe đối với xe mô tô điện, xe máy điện 1. Lĩnh vực Công an 1. Thủ tục hành chính cấp huyện
5 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe bị mất 1. Lĩnh vực Công an 1. Thủ tục hành chính cấp huyện
6 Đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe 1. Lĩnh vực Công an 1. Thủ tục hành chính cấp huyện
7 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số 1. Lĩnh vực Công an 1. Thủ tục hành chính cấp huyện
8 Đăng ký sang tên mô tô, xe gắn máy trong cùng tỉnh 1. Lĩnh vực Công an 1. Thủ tục hành chính cấp huyện
9 Sang tên, di chuyển mô tô, xe gắn máy đi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác 1. Lĩnh vực Công an 1. Thủ tục hành chính cấp huyện
10 Đăng ký mô tô, xe gắn máy từ tỉnh khác chuyển đến 1. Lĩnh vực Công an 1. Thủ tục hành chính cấp huyện
11 Cấp giấy chuyển hộ khẩu 1. Lĩnh vực Công an 1. Thủ tục hành chính cấp huyện
12 Xóa đăng ký thường trú 1. Lĩnh vực Công an 1. Thủ tục hành chính cấp huyện
13 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú 1. Lĩnh vực Công an 1. Thủ tục hành chính cấp huyện
14 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu 1. Lĩnh vực Công an 1. Thủ tục hành chính cấp huyện
15 Cấp đổi, cấp lại sổ hộ khẩu 1. Lĩnh vực Công an 1. Thủ tục hành chính cấp huyện
16 Tách sổ hộ khẩu 1. Lĩnh vực Công an 1. Thủ tục hành chính cấp huyện
17 Đăng ký thường trú 1. Lĩnh vực Công an 1. Thủ tục hành chính cấp huyện
18 Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 1. Lĩnh vực Công an 1. Thủ tục hành chính cấp huyện
19 Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 1. Lĩnh vực Công an 1. Thủ tục hành chính cấp huyện
20 Đổi thẻ căn cước công dân 1. Lĩnh vực Công an 1. Thủ tục hành chính cấp huyện
21 Cấp lại thẻ Căn cước công dân 1. Lĩnh vực Công an 1. Thủ tục hành chính cấp huyện
22 Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân 1. Lĩnh vực Công an 1. Thủ tục hành chính cấp huyện
23 Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 1. Lĩnh vực Công an 1. Thủ tục hành chính cấp huyện
24 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) 1. Lĩnh vực Công an 1. Thủ tục hành chính cấp huyện
25 Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) 1. Lĩnh vực Công an 1. Thủ tục hành chính cấp huyện
26 Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 1. Lĩnh vực Công an 1. Thủ tục hành chính cấp huyện
27 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 2. Lĩnh vực Công thương 1. Thủ tục hành chính cấp huyện
28 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 2. Lĩnh vực Công thương 1. Thủ tục hành chính cấp huyện
29 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 2. Lĩnh vực Công thương 1. Thủ tục hành chính cấp huyện
30 Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 2. Lĩnh vực Công thương 1. Thủ tục hành chính cấp huyện
>>>|
Previous Page 1-30 Next Page