Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Chuyển đổi số  
17/11/2022
Thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" (Đề án 146), thời gian qua, Hà Nam đã tích cực triển khai và đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận.
15/10/2022
hực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã có quyết định chọn ngày 10-10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số Quốc gia.
11/10/2022
Sáng ngày 10/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, dự chương trình Ngày Chuyển đổi số quốc gia.
11/10/2022
https://baochinhphu.vn/lan-dau-tien-to-chuc-ngay-chuyen-doi-so-quoc-gia-102221010084502424.htm
10/10/2022
Thời gian qua, tình hình an toàn, an ninh mạng diễn biến phức tạp, khó kiểm soát đối với các nước.
04/10/2022
Xem chi tiết tại đây!
03/10/2022
UBND xã Thanh Hương phối hợp với Phòng văn hóa huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022, cho toàn thể cán bộ công chức xã, trưởng các đoàn thể, bí thư chi bộ và nhân dân trên địa bàn xã.
26/09/2022
Thực hiện công văn số 1137/UBND ngày 21/9/2022 của UBND huyện Thanh Liêm về việc tổ chức Hội nghị tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng số cho thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng. Sáng ngày 23/9/2022 UBND xã Thanh Thủy đã tổ chức hội nghị tập huấn chuyển đổi số, kỹ năng số cho 60 học viên gồm các đồng chí cán bộ, công chức, tổ cộng nghệ số cộng đồng cấp xã, cấp thôn. Hội nghị được truyền hình trực tuyến từ điểm cầu trung tâm tỉnh Hà Nam.
21/09/2022
Thực hiện Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia; Quyết định số 1092/QĐ-BTTTT ngày 16/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) năm 2022 nhằm mục đích: Đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số; thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hoạt động đồng bộ tất cả các cấp, các ngành và huy động sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của công cuộc chuyển đổi số.
19/08/2022
Chiều ngày 18/8/2022, UBND xã Thanh Tâm phối hợp phòng văn hóa – Thông tin huyện; Sở Thông tin và Truyền thông; VNPT Hà Nam tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng chuyển đổi số năm 2022. Dự lớp tập huấn có các đồng chí lãnh đạo Sở Thông tin truyền thông, lãnh đạo Phòng Văn hóa Thông tin huyện; các báo cáo viên của Sở thông tin truyền thông và VNPT Hà Nam; các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, cán bộ, công chức, viên chức giáo viên và tổ công nghệ số cộng động cấp xã, cấp thôn.
19/08/2022
Sáng ngày 17/8/2022, UBND xã Thanh Nguyên phối hợp phòng văn hóa huyện; Sở Thông tin và Truyền thông; VNPT Hà Nam tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số năm 2022. Dự lớp tập huấn có các đồng chí lãnh đạo Sở Thông tin truyền thông, lãnh đạo Phòng Văn hóa Thông tin huyện; các báo cáo viên của Sở thông tin truyền thông và VNPT Hà Nam; các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, các ngành, đoàn thể, cán bộ công chức xã; các tổ công nghệ số cộng đồng và cán bộ giáo viên các nhà trường trên địa bàn xã.
16/08/2022
Chiều ngày 15/8/2022, UBND xã Thanh Nghị phối hợp phòng văn hóa huyện; Sở Thông tin và Truyền thông; VNPT Hà Nam tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số năm 2022. Dự lớp tập huấn có các đồng chí lãnh đạo Sở Thông tin truyền thông, lãnh đạo Phòng Văn hóa Thông tin huyện; các báo cáo viên của Sở thông tin truyền thông và VNPT Hà Nam; các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, các ngành, đoàn thể, cán bộ công chức xã; các tổ công nghệ số cộng đồng và cán bộ giáo viên các nhà trường trên địa bàn xã.
12
Previous Page 1-15 Next Page