Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin tức - Sự kiện Ngân hàng Chính sách Xã hội  
19/02/2024
Để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng chính sách cho các đối tượng thụ hưởng, ngay từ những ngày đầu năm Giáp Thìn 2024, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Thanh Liêm đã tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch nhiệm vụ theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc NHCSXH.
07/02/2024
Sáng 3/2, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị người lao động và triển khai nhiệm vụ năm 2024.
05/02/2024
Theo báo cáo đánh giá của Đoàn Đại biểu quốc hội trong chương trình giám sát chuyên đề năm 2024 vừa qua tại Ngân hàng Nhà nước tỉnh về “Việc thực hiện Nghị quyết số 43 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội” trên địa bàn tỉnh Hà Nam: “Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Nam đã tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả 4 Chương trình tín dụng chính sách cho vay ưu đãi thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế. Đến nay việc giải ngân đã đạt 100% kế hoạch đề ra, nguồn vốn vay được sử dụng đúng quy định, hỗ trợ tích cực cho các đối tượng theo quy định, qua đó phát huy về kinh tế - xã hội, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động”.
05/02/2024
Chiều 02/2, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Ngân hàng Chinhscáh xã hội (NHCSXH) giai đoạn 2024 - 2030.
11/01/2024
Chiều ngày 10/01, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thanh Liêm Tổng kết hoạt động năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Trần Văn Quân - Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện dự và chủ trì Hội nghị.
05/01/2024
Trong những năm gần đây, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thanh Liêm đã tích cực phối hợp cùng với chính quyền địa phương, các tổ chức hội đoàn thể nhận uỷ thác đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai hiệu quả Chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Từ nguồn vốn vay của chương trình này đã và đang giúp nhiều gia đình chính sách, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân lao động thu nhập thấp trên địa bàn huyện có điều kiện xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương.
22/12/2023
Đến nay, các cấp Hội Nông dân huyện Thanh Liêm đang quản lý 183,8 tỷ đồng nguồn vốn tín dụng chính sác nhận ủy thác từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện, tăng 28,3 tỷ đồng so với đầu năm, với 3.028 hộ dư nợ, chiếm tỷ trọng 34,4% trên tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn.
15/12/2023
Ngày 07/11/2023, Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm đã ký ban hành Kế hoạch số 1811/KH- UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Kế hoạch xác định rõ, nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đầy đủ nội dung Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg và các quy định có liên quan về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù đóng vai trò quan trọng.
27/11/2023
Thực hiện Nghị quyết số 181/NQ-CP ngày 02/11/2023 về việc điều chỉnh nhiệm vụ chi thực hiện các chính sách cho vay ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022. Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thanh Liêm được giao bổ sung 30 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương triển khai chương trình tín dụng cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.
27/11/2023
Thực hiện Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Thanh Liêm hiện tốt công tác tuyên truyền để người dân biết và tiếp cận với chương trình tín dụng. Việc điều chỉnh đối tượng vay vốn, bổ sung đối tượng có mức sống trung bình và nâng mức vay tối đa 40 triệu đồng/01 học sinh, sinh viên/năm đã làm giảm bớt nỗi lo của nhiều gia đình có con đi học.
21/11/2023
Ngày 20/11, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 195/NQ-CP về việc dừng chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến tại Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
14/11/2023
Thực hiện Chương trình, Kế hoạch kiểm tra, giám sát số 11/BĐD HĐQT- KTGS ngày 22/02/2023 của Ban đại diện (BĐD) Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Hà Nam năm 2023, với vai trò thành viên Ban Đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh, sáng ngày 13/11/2023 Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Nam làm Trưởng đoàn đã thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách đối với UBND xã Thanh Hương- huyện Thanh Liêm
123456789
Previous Page 1-15 Next Page