Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin tức - Sự kiện Ngân hàng Chính sách Xã hội  
14/06/2024
Công tác đầu tư vốn trên địa bàn huyện Thanh Liêm những năm qua được các tổ chức tín dụng, ngân hàng đơn giản hóa thủ tục cho vay, cải tiến quy trình để giải ngân cho khách hàng nhằm đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông thôn. Từ các nguồn vốn cho vay đã tạo thêm nhiều việc làm mới, tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống cho các hộ nông dân, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao tại mỗi địa phương.
14/06/2024
10 năm qua, kể từ khi Ban Bí thư TW Đảng ban hành Chỉ thị 40 - CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội đã thực sự tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và thực hiện công tác huy động các nguồn lực, chuyển tải kịp thời mọi nguồn vốn ưu đãi tới người nghèo và các đối tượng chính sách ở tỉnh Hà Nam nói chung và huyện Thanh Liêm nói riêng.
14/06/2024
Khẳng định sự chung tay của Nhà nước và xã hội trong công tác tái hòa nhập cộng đồng, từng bước xoá bỏ kỳ thị, xa lánh của cộng đồng xã hội đối với người chấp hành xong án phạt tù, tạo điều kiện cho họ có những điều kiện thuận lợi để sớm tái hòa nhập cộng đồng, ngày 17/8/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Đây là một chính sách mới, giải pháp tổng thể, thiết thực của Chính phủ để hỗ trợ, giúp đỡ giải quyết những vấn đề, nhu cầu cần thiết khi tái hòa nhập cộng đồng đối với những người chấp hành xong án phạt tù để họ có cơ hội được vay vốn, sớm ổn định cuộc sống.
15/05/2024
Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách và Công văn số 1295- CV/HU của Ban thường vụ Huyện ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” đã mang lại nhiều kết quả tích cực trên địa bàn huyện Thanh Liêm. Nhờ nguồn vốn hỗ trợ cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội đã giúp nhiều hộ nghèo, đối tượng chính sách có việc làm và thu nhập ổn định.
10/05/2024
Tại huyện Thanh Liêm, chương trình cho vay Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg ngày 16/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ được triển khai từ năm 2006, đến nay đã giúp cho trên 44.500 lượt hộ gia đình sống tại khu vực nông thôn có điều kiện được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước để xây dựng, sửa chữa, cải tạo hơn 89 nghìn công trình nước sạch và vệ sinh góp phần đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng dân cư và nâng cao đời sống sinh hoạt của người dân nông thôn trên địa bàn huyện.
08/05/2024
Tính đến ngày 30/4/2024, tổng nguồn vốn hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Hà Nam đạt 3.335 tỷ đồng tỷ đồng, tăng 130 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác của ngân sách tỉnh đạt 195 tỷ đồng, tăng 38,9 tỷ đồng so với đầu năm.
09/04/2024
Quí I/2024, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Thanh liêm đã bám sát chỉ đạo, điều hành của NHCSXH cấp trên, chủ động tham mưu Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện chỉ đạo thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
28/03/2024
Với ưu điểm là nguồn vốn vay ưu đãi, lãi suất thấp, thời gian vay kéo dài, thời gian qua, chính sách tín dụng ưu đãi đã phát huy hiệu quả, tạo đòn bẩy giúp người nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo trên địa bàn huyện vươn lên phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.
28/03/2024
Thực hiện Công văn số 3920/NHCS-TDNN ngày 10/5/2023 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc hướng dẫn sắp xếp, lưu giữ hồ sơ hoạt động ủy thác, hoạt động Tổ TK&VV; Công văn số 405/NHCS-KHNV ngày 18/5/2023 của Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh về việc triển khai sắp xếp, lưu giữ hồ sơ hoạt động ủy thác, hoạt động Tổ TK&VV.
28/03/2024
Gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) không chỉ là tăng thu nhập cho bản thân và gia đình mà còn góp phần tăng thêm nguồn vốn vay cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.
11/03/2024
Nhìn nhận công tác nữ công là một nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động Công đoàn, năm 2023, Công đoàn NHCSXH đã chỉ đạo và hướng dẫn Ban Nữ công các cấp đổi mới hoạt động, tập trung công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ đoàn viên, người lao động. Đồng thời, tạo điều kiện cho cán bộ nữ phát huy tốt truyền thống của người phụ nữ Việt Nam “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phấn đấu, cống hiến trí tuệ tài năng cho xã hội và chăm lo vun đắp hạnh phúc gia đình, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
27/02/2024
Để tiếp tục triển khai, thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014; Kết luận số 06- KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Ngay từ đầu năm 2024, HĐND- UBND huyện Thanh Liêm đã chuyển vốn từ Ngân sách huyện ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách, số tiền 1.200 triệu đồng, đưa tổng số vốn ủy thác qua Ngân hàng CSXH lên 6.031 triệu đồng từ tháng 01/2024.
19/02/2024
Để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng chính sách cho các đối tượng thụ hưởng, ngay từ những ngày đầu năm Giáp Thìn 2024, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Thanh Liêm đã tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch nhiệm vụ theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc NHCSXH.
07/02/2024
Sáng 3/2, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị người lao động và triển khai nhiệm vụ năm 2024.
05/02/2024
Theo báo cáo đánh giá của Đoàn Đại biểu quốc hội trong chương trình giám sát chuyên đề năm 2024 vừa qua tại Ngân hàng Nhà nước tỉnh về “Việc thực hiện Nghị quyết số 43 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội” trên địa bàn tỉnh Hà Nam: “Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Nam đã tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả 4 Chương trình tín dụng chính sách cho vay ưu đãi thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế. Đến nay việc giải ngân đã đạt 100% kế hoạch đề ra, nguồn vốn vay được sử dụng đúng quy định, hỗ trợ tích cực cho các đối tượng theo quy định, qua đó phát huy về kinh tế - xã hội, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động”.
12345678910
Previous Page 1-15 Next Page