Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách Góp ý văn bản dự thảo

Danh sách Góp ý văn bản dự thảo  
Không có dữ liệu.
#Tên văn bản dự thảoXem chi tiếtTải văn bảnXem các góp ýNgày hết hạn góp ý
1 Thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

19/10/2021
2 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 7; Nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2021

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

20/08/2021
3 Báo cáo kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2021

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

29/06/2021
4 BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 5; Nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2021

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

26/05/2021
5 Báo cáo kinh tế xã hội tháng 4 năm 2021

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

26/04/2021
6 Báo cáo kinh tế xã hội quý I năm 2021

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

24/03/2021
7 Báo cáo kinh tế xã hội tháng 2 năm 2021

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

26/02/2021
8 Báo cáo kinh tế xã hội tháng 1 năm 2021

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

26/01/2021
9 Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 5; Nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội tháng 6 năm 2019

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

30/05/2019
10 Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát tiển kinh tế xã hội Quý I năm 2019

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

29/03/2019
11 Góp ý Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 1 năm 2019

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

25/01/2019
12 Góp ý Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019 (Trình kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XVIII)

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

15/11/2018