Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Giới thiệu chung Điều kiện tự nhiên  
01/12/2022
Thanh Liêm là một huyện nằm ở phía tây nam của tỉnh Hà Nam. Là huyện đồng bằng thấp thuộc Đồng bằng bắc bộ. Có dòng sông Đáy, thuộc hệ thống sông Hồng chảy cắt ngang qua địa bàn theo hướng Bắc Nam, từ thành phố Phủ Lý đến ngã ba ranh giới của huyện với ba tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình và Nam Định