Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải  
18/10/2022
Từ đầu năm 2022, Hội liên hiệp phụ xã Thanh Thủy đã phát động xây dựng mô hình “ngôi nhà xanh - thu gom phế liệu gây quỹ”. Bước đầu mô hình, “ngôi nhà xanh” góp phần nâng cao ý thức trong thu gom, phòng chống rác thải nhựa và xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, thực hiện tiêu chí 3 sạch, phân loại rác của hội phụ nữ. Theo đó, cứ đều đặn vào các ngày thứ 7 và chủ nhật tuần thứ 2 trong tháng, các chi hội tổ chức ra quân tổng vệ sinh, thu gom phế liệu để đóng góp cho các “ngôi nhà xanh”. Công việc này được triển khai gắn với việc phân loại rác thải tại nguồn nên các chi hội khá thuận lợi trong thu gom. Thông qua mô hình này, nhằm tuyên truyền, vận động sâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân chung tay phòng, chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường.
03/10/2022
Tiếp tục thực hiện tiêu chí Môi trường trong xây dựng NTM nâng cao, Xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm tổ chức ra quân thu gom vỏ bao bì, lọ thuốc bảo vệ thực vật, làm sạch đồng ruộng, giao cho Hội cựu chiến binh xây dựng mô hình và thường xuyên thu gom bỏ đúng quy định.
14/07/2022
Cựu chiến binh (CCB) Hoàng Minh Thuyết năm nay 40 tuổi, hiện là Chi hội trưởng chi hội CCB tiểu khu Châu Giang -Ủy viên Ban Thường vụ Hội CCB thị trấn Kiện Khê- huyện Thanh Liêm. Là một cán bộ trẻ, nhiệt huyết và trách nhiệm.
04/10/2019
Tại Thôn Cự xá xã Liêm Phong Ủy ban MTTQ huyện Thanh Liêm tổ chức tuyên truyền kiến thức bảo vệ môi trường và phát động toàn dân ra quân vệ sinh môi trường.Ông Nguyễn Văn Trọng phó chủ tịch UB Mặt trận tổ quốc tỉnh đã về dự buổi phát động
18/09/2019
Nhằm thay đổi thói quen, ý thức của người dân, góp phần cải thiện môi trường sống, tạo cảnh quan xanh- sạch- đẹp trên địa bàn, bảo vệ môi trường nông thôn. Hội nông dân huyện vừa ra quân vệ sinh, thu gom rác thải, vỏ thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trên cánh đồng tại thôn Bói (Thanh Phong), thôn Đạt Hưng, thôn Lã, thôn Ninh Tảo (Thanh Bình) với sự tham gia của gần 50 cán bộ, hội viên nông dân đại diện cho hội nông dân xã Thanh Phong, Thanh Bình.
10/09/2019
Hội Nông dân huyện Thanh Liêm vừa phát động hội nông dân các xã thị trấn ra quân thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật làm sạch môi trường
12/02/2018
Ngày 12 tháng 2 năm 2018, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch ảo vệ môi trường trên địa bàn huyện đến năm 2020