Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xã Thanh Hương (Thanh Liêm) hoàn thành dự án hỗ trợ chăn nuôi gà thịt cho hộ nghèo

Thông tin cần biết  
Xã Thanh Hương (Thanh Liêm) hoàn thành dự án hỗ trợ chăn nuôi gà thịt cho hộ nghèo
Sau 03 tháng triển khai, xã Thanh Hương huyện Thanh Liêm đã hoàn thành đạt hiệu quả cao dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn.

           20 hộ gia đình thuộc đối tượng nghèo đặc biệt khó khăn và cận nghèo thuộc 6 thôn trên địa địa bàn xã đã được hỗ trợ 1600 con gà giống và toàn bộ lượng thức ăn chăn nuôi gà. Tổng trị giá gần 134 triệu đồng.  Ngoài ra, UBND xã phối hợp với ngành chức năng tập huấn chuyển giao KHKT chăn nuôi, phòng trừ dịch bệnh trên đàn gà cho hộ các hộ gia đình. Sau 03 tháng triển khai dự án, đến nay toàn bộ đàn gà của các gia đình được chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật phát triển tốt, tỷ lệ sống đạt trên 98% và tăng trọng đều. Ước đạt trọng lượng từ 1,9 đến 2 kg/con và chuẩn bị cho xuất chuồng. Các hộ gia đình rất phấn khởi. Được biết, Xã Thanh Hương là một trong 6 xã trong tỉnh được nhận dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 của UBND tỉnh Hà Nam. Từ thành công của dự án này đã thiết thực tạo sinh kế thoát nghèo bền vững cho các hộ gia đình nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Thanh Hương nói riêng và tỉnh Hà Nam nói chung, góp phần đảm bảo an sinh xã hội./.