Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Xã Thanh Nghị chỉ đạo tập trung thu hoạch lúa chiêm xuân, tổ chức làm đất gieo cấy vụ mùa năm 2022.

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: Xã Thanh Nghị chỉ đạo tập trung thu hoạch lúa chiêm xuân, tổ chức làm đất gieo cấy vụ mùa năm 2022.
Hiện nay diện tích lúa chiêm xuân của HTX dịch vụ Nông nghiệp Đông Nghị là 180ha đang trong thời kỳ thu hoạch rộ. Những ngày này tranh thủ thời tiết thuận lợi, UBND xã chỉ đạo các thôn, HTX tập trung máy gặt thu hoạch lúa cho bà con nhân dân, chủ động thu hoạch với phương châm xanh nhà hơn già đồng, để kịp thời làm đất triển khai vụ mùa năm 2022. Đến ngày 23/6/2022 bà con nhân dân trong xã đã thu hoạch được 95% diện tích, ước năng suất đạt 60 tạ/ha.


     Cùng với việc khuyến cáo nông dân khẩn trương thu hoạch lúa chiêm xuân, UBND xã đã triển khai phương án và kế hoạch gieo trồng vụ mùa năm 2022. Chỉ đạo HTX dịch vụ nông nghiệp Đông Nghị và các thôn huy động phương tiện làm đất khi nước đổ ải để đảm bảo tiến hành sản xuất vụ mùa đúng khung thời vụ, bảo đảm cơ cấu giống, lịch thời vụ gieo cấy để xây dựng kế hoạch thực hiện các khâu trong sản xuất như: Gieo mạ, làm đất. Để trà lúa mùa sớm gieo cấy đúng thời vụ. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, UBND xã chỉ đạo hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp lập phương án, nạo vét, khơi thông các mương tưới nội đồng, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất vụ mùa, đồng thời, hướng dẫn nông dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào các khâu gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh./.