Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Thẩm tra đánh giá xét công nhận NTM kiểu mẫu của xã Liêm Phong

Thông tin Kinh tế xã hội Thành tựu kinh tế xã hội  
Thanh Liêm: Thẩm tra đánh giá xét công nhận NTM kiểu mẫu của xã Liêm Phong
UBND huyện Thanh Liêm tổ chức đánh giá thực tế mức độ đạt tiêu chí, chỉ tiêu NTM kiểu mẫu của xã Liêm Phong đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Điểu – Phó CT UBND huyện chủ trì hội nghị.     Tại hội nghị UBND xã Liêm Phong đã báo cáo kết qủa xây dựng NTM kiểu mẫu nổi trội về môi trường năm 2019. Theo đó cuối năm 2018, Liêm Phong được UBND huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam chọn làm điểm trong xây dựng NTM kiểu mẫu. Sau hơn một năm triển khai xây dựng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị Liêm Phong đã nâng cao các tiêu chí NTM và hoàn thành các nhóm tiêu chí nổi trội về môi trường. Kết quả đến hết năm 2019, tự đánh giá và đối chiếu Quyết định 691 của Thủ tướng Chính Phủ, Liêm Phong đã đạt 4/4 tiêu chí, 13/13 chỉ tiêu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu nổi trội về môi trường. Cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ, diện mạo nông thôn đã thay đổi nhất là hệ thống giao thông nông thôn, cơ sở vật chất văn hóa trường học và y tế. Nông nghiệp nông thôn phát triển theo hướng hiện đại, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, hết năm 2019 xã không còn hộ nghèo. Đặc biệt sự đổi thay tích cực cảnh quan môi trường nông thôn, ý thức bảo vệ môi trường của người dân chuyển biến rõ rệt, trên các tuyến đường trong xã là các đường hoa NTM, và không có tình trạng rác thải vứt bừa bãi. Tỷ lệ thu gom vận chuyển rác về bể trung chuyển đạt 100%. Xã có tổ hợp tác vệ sinh môi trường, 6/6 thôn có tổ tự quản.

Tại hội nghị các thành viên đoàn thẩm tra đã đánh giá, đóng góp, chỉnh sửa, bổ xung vào các tiêu chí để Liêm Phong hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo trình Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thẩm định; UBND tỉnh xem xét công nhận xã Liêm Phong đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2019./​.