Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đầu tư xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Thanh Liêm

Thông tin Kinh tế xã hội Thông tin quy hoạch  
Đầu tư xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Thanh Liêm
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Thanh Liêm giai đoạn II, tỉnh Hà Nam.
Ảnh minh họa

Dự án trên có quy mô 142,13 ha với tổng vốn đầu tư 942,05 tỷ đồng.

Dự án được thực hiện 50 năm tại phường Thanh Tuyền, thành phố Phủ Lý và các xã Thanh Thủy, Thanh Phong, Thanh Hà và thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

     Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp.

     Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Hà Nam tự chịu trách nhiệm lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện Dự án đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, kinh doanh bất động sản và pháp luật có liên quan; quyết định cho thuê đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án theo quy định.

      Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam và các cơ quan liên quan tổ chức giám sát, đánh giá việc thực hiện Dự án bảo đảm phù hợp với quy hoạch; mục tiêu, nội dung, tiến độ quy định và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường, sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật.

      UBND tỉnh Hà Nam chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với nhà đầu tư triển khai phương án đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật; triển khai các giải pháp liên quan đến đời sống của người lao động...
www.chinhphu.vn