Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Thường vụ huyện Thanh Liêm lấy ý kiến quy hoạch 5 xã trên địa bàn huyện.

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Ban Thường vụ huyện Thanh Liêm lấy ý kiến quy hoạch 5 xã trên địa bàn huyện.
Sáng ngày 25/11/2022. Ban thường vụ huyện ủy tổ chức hội nghị nghe Ủy ban nhân dân huyện, đơn vị tư vấn báo cáo quy hoạch chung xây dựng 05 xã gồm: Thanh Hải, Thanh Tân, Thanh Nghị, Thanh Thủy và Liêm Túc, huyện Thanh Liêm đến năm 2030.
​(Toàn cảnh hội nghị)

     Tại hội nghị đơn vị tư vấn đã thuyết minh tóm tắt quy hoạch chung xây dựng các xã. Theo đó, phạm vi bao gồm toàn bộ ranh giới, hiện trạng như diện tích, quy mô dân số cũ của các xã. Quy hoạch chung gồm quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật như hệ thống giao thông, hệ thống cấp thoát nước, đường điện, chất thải rắn vệ sinh môi trường, hệ thống cây xanh.... Tại hội nghị các đại biểu đã phát biểu đóng góp vào quy hoạch chung của các xã như: cần xác định phù hợp chỗ đặt bãi rác thải, khu nghĩa trang tập trung và hệ thống xử lý nước thải, hệ thống cây xanh, quy hoạch cụ thể vùng mỏ, diện tích đất nông nghiệp.... Kết luận tại hội nghị đồng chí Nguyễn Minh Tiến TUV BT HU CT HĐND huyện yêu cầu các đia phương tiếp tục lấy ý kiến của người dân, phối hợp với các ngành chức năng, cùng đơn vị tư vấn bổ xung, hoàn thiện quy hoạch chung của từng xã phù hợp với quy hoạch chung của huyện. Việc Quy hoạch chung nhằm hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội, tại các xã phù hợp với sự phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững.

     Hội nghị đã thông qua các báo chủ trương đề xuất đầu tư các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thị trấn Tân Thanh, theo quy hoạch chung xây dựng đô thị huyện lỵ, huyện Thanh Liêm./