Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND huyện Thanh Liêm: Công bố đồ án quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050.

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
UBND huyện Thanh Liêm: Công bố đồ án quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050.
Sáng ngày 28/11/2022, UBND huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị Công bố Đồ án quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng chí Trần Xuân Thành, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, đồng chí Hoàng Mạnh Dũng Phó Bí thư  Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự và chủ trì hội nghị.
​(Toàn cảnh hội nghị)

        Hội nghị đã Công bố Quyết định số 2002/QĐ- UBND ngày 28/10/2022 của UBND tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Liêm đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghe đơn vị tư vấn thuyết minh đồ án quy hoạch. Theo đó, vị trí phạm vi ranh giới toàn bộ ranh giới hành chính huyện Thanh Liêm với 16 đơn vị hành chính xã, thị trấn. Phía bắc giáp huyện Kim Bảng và thành phố Phủ Lý, phía Nam giáp huyện gia viễn tỉnh Ninh Bình và huyện Ý Yên tỉnh Nam Định, phía Đông giáp huyện Bình Lục, phía tây giáp huyện Lạc Thủy tỉnh Hòa Bình. Quy mô, diện tích khoảng trên 16.490 ha, dân số hiện trạng 119. 977 người, dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 195.000 người, tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2030 khoảng 57%. Với tính chất là một trong những trung tâm phát triển công nghiệp, vật liệu xây dựng, công nghiệp đa ngành của tỉnh, vùng Thủ đô; là trung tâm dịch vụ thương mại, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao phía Nam của tỉnh; là huyện đạt chuẩn NTM gắn với phát triển đồng bộ các lĩnh vực dịch vụ - đô thị định hướng đạt chuẩn đô thị loại IV trực thuộc tỉnh trước năm 2030. Việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Liêm nhằm phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế và những đặc thù của huyện trong mối quan hệ vùng tỉnh, gắn phát triển kinh tế với phát triển hệ thống đô thị, từng bước hiện đại hóa mạng lưới kết cấu hạ tầng đồng bộ. Đồng thời phát triển kinh tế phải kết hợp với bảo vệ môi trường, ANQP, ổn định TT ATXH. Việc điều chỉnh quy hoạch vùng Huyện Thanh Liêm năm 2022 đều tăng so với quy hoạch cũ đã phê duyệt, tỷ lệ đô thị hóa cũng cao hơn so với quy hoạch cũ, nhằm đáp ứng kịp thời cho nhu cầu phát triển của huyện Thanh Liêm nói riêng và tỉnh Hà Nam nói chung. Phấn đấu xây dựng huyện Thanh Liêm trở thành cực tăng trưởng phía Nam của tỉnh; xây dựng huyện Thanh Liêm là trung tâm phát triển công nghiệp, đô thị, thương mại dịch vụ và nông nghiệp đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế, động lực phát triển phía Nam của tỉnh Hà Nam.

       Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Mạnh Dũng, Phó BT HU, CT UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức công khai nội dung Đồ án đã được phê duyệt; tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa và nội dung của việc quy hoạch xây dựng vùng huyện; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, sử dụng đất; tạo sức bật phát triển nhằm đưa huyện Thanh Liêm sớm trở thành thị xã trước năm 2030./​