Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng uỷ xã Thanh Hải kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng, phát hành cuốn lịch sử đảng bộ xã

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của các xã, thị trấn  
Đảng uỷ xã Thanh Hải kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng, phát hành cuốn lịch sử đảng bộ xã
Đảng ủy xã Thanh Hải vừa long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng ( 03/02/1930-03/02/2024); phát hành cuốn lịch sử Đảng bộ xã giai đoạn 1930 - 2020 và trao tặng huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên có từ 40- 70 năm tuổi Đảng .
191.jpg

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường 94 năm ra đời và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam. Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Hải luôn đoàn kết, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giầu đẹp văn minh. Nhân dịp này, Đảng uỷ xã đã phát hành cuốn lịch sử Đảng bộ xã giai đoạn 1930 – 2020. Sau một thời gian sưu tầm, nghiên cứu công phu từ tư liệu và tổng hợp ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên là lãnh đạo xã qua các thời kỳ và cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân; cuốn lịch sử Đảng bộ xã Thanh Hải giai đoạn 1930-2020 đã hoàn thiện và chính thức phát hành với 08 chương, kết luận, phụ lục, phụ bản ảnh: khái quát về vùng đất, con người và truyền thống cách mạng của nhân dân xã Thanh Hải; củng cố chính quyền cách mạng, thành lập chi bộ đảng và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954); chi bộ lãnh đạo nhân dân khôi phục, cải tạo phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội (1954-1965); Đảng bộ lãnh đạo nhân dân vừa sản xuất, vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ra Miền Bắc, chi viện tiền tuyến, giải phóng Miền Nam (1965-1975); Đảng bộ lãnh đạo đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, ổn định đời sống nhân dân, góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc (1975-1985); Đảng bộ lãnh đạo thực hiện công cuộc đổi mới; Đảng bộ lãnh đạo đẩy mạnh công cuộc đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn (1996-2010); Đảng bộ lãnh đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (2010-2020). Thông qua cuốn lịch sử nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã. Đồng thời đây là việc làm thể hiện sự kính trọng, lòng biết ơn sâu sắc đối với các vị lãnh đạo tiền bối của chi bộ, Đảng bộ xã qua các thời kỳ, các gia đình cách mạng đã cống hiến công sức và tài sản cho các cuộc kháng chiến, tưởng nhớ đồng bào, đồng chí và chiến sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tại buổi lễ, Đảng ủy xã đã trao tặng cuốn lịch sử cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng ủy qua các thời kỳ, các chi bộ trực thuộc

 Cũng nhân dịp này, Đảng ủy xã Thanh Hải đã trao tặng, truy tặng huy hiệu Đảng cho 16 đồng chí đảng viên có từ 40 đến 70 năm tuổi Đảng.