Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện uỷ Thanh Liêm làm việc với Đảng ủy xã Thanh Tâm về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp

Tin tức - Sự kiện  
Huyện uỷ Thanh Liêm làm việc với Đảng ủy xã Thanh Tâm về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp
Huyện ủy Thanh Liêm vừa tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Thanh Tâm về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Hoàng Mạnh Dũng -  Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì hội nghị.
36.jpg
Đồng chí Hoàng Mạnh Dũng BT HU - CT HDND huyện chủ trì hội nghị. (2)
37.jpg
Đại diện Đảng ủy xã Thanh Tâm phát biểu tại hội nghị.
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, BCH đảng bộ xã Thanh Tâm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo từng bước hoàn thành đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu đã đề ra; và đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, phát triển kinh tế ổn định, các chính sách xã hội, sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, các hoạt động văn hoá văn nghệ TDTT có nhiều chuyển biến tích cực, công tác quốc phòng, an ninh được đảm bảo. Để hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2025-2030, các đồng chí Thường trực huyện uỷ, lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban của huyện đã tham gia ý kiến đóng góp, đề xuất. Thay mặt BTV huyện uỷ, đồng chí BT HU, CT HĐND huyện đã đề nghị Thanh Tâm tiếp thu ý kiến đóng góp và tiếp tục duy trì sự đoàn kết thống nhất, tập trung công tác xây dựng đảng, tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, tôn giáo, quy hoạch, rà soát các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, các dự án đầu tư xây dựng, giải quyết đơn thư…; đồng thời chuẩn bị tốt cho đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 – 2030; trong đó tập trung công tác nhân sự, xây dựng báo cáo chính trị, chủ đề, các khâu đột phá....