Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện uỷ làm việc với Đảng ủy xã Thanh Nguyên về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

Tin tức - Sự kiện  
Huyện uỷ làm việc với Đảng ủy xã Thanh Nguyên về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp
Chiều ngày 26/06, Huyện ủy Thanh Liêm đã tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Thanh Nguyên về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Hoàng Mạnh Dũng -  Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì hội nghị.
24.jpg
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, BCH đảng bộ xã Thanh Nguyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm. Công tác xây dựng Đảng chính quyền Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều đổi mới ngày càng vững mạnh lãnh đạo thực hiện nghiêm nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; tổ chức tốt Đại hội chi bộ, bầu cử trưởng thôn, đại hội các đoàn thể chính trị xã hội. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 15/15 chỉ tiêu đều đạt và vượt chỉ tiêu NQ đại hội đã đề ra; kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được quan tâm đầu tư nâng cấp và xây dựng mới; diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc; lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; công tác quốc phòng địa phương; công tác an ninh trật tự được tăng cường và giữ vững ổn định. Để hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2025-2030, các đồng chí thường trực huyện uỷ, lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban của huyện đã tham gia ý kiến đóng góp, đề xuất vào báo cáo. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Thanh Nguyên đã đạt được. Đồng chí cũng đề nghị thời gian tới: Thanh Nguyên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết dân chủ tập trung thực hiện toàn diện các nhiệm vụ; tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, xây dựng quy hoạch tôn giáo, thực hiện di chuyển mồ mả nhỏ lẻ về nơi tập trung, chuẩn bị các điều kiện thu hút đầu tư…; đồng thời chuẩn bị tốt cho đại hội nhiệm kỳ tới từ việc xây dựng hoàn thiện báo cáo chính trị, rà soát công tác nhân sự, chủ đề, các khâu đột phá....