Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Ban đại diện HĐQT-NHCSXH huyện Trao tiền khen thưởng cho các tập thể, cá nhân

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: Ban đại diện HĐQT-NHCSXH huyện Trao tiền khen thưởng cho các tập thể, cá nhân
Thực hiện Quyết định số 44/QĐ- BĐD HĐQT ngày 18/3/2021 của Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Hà Nam về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp cho hoạt động tín dụng chính sách năm 2020.


         Nhằm biểu dương, khích lệ, tôn vinh kịp thời đối với các tập thể, cá nhân ngoài ngành đã có nhiều thành tích đóng góp cho hoạt động của NHCSXH trong năm 2020. Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Thanh Liêm đã tổ chức trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích cao trong năm 2020 ngay tại phiên họp sơ kết quý I/2021 của Ban đại diện HĐQT huyện.

         Theo đó 13 tập thể và 45 cá nhân thuộc huyện Thanh Liêm đã được khen thưởng thành tích xuất sắc đóng góp trong kết quả hoạt động tín dụng chính sách năm 2020. Trong đó: 13 tập thể gồm: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; Phòng Tài chính Kế hoạch; Phòng lao động TB&XH huyện; UBND các xã: Thanh Hương, Thanh Phong, Thanh Thủy, Liêm Phong và 06 tập thể là Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp xã (HND xã Thanh Nghị, HPN xã Thanh Hương, HPN xã Thanh Tân, HPN xã Liêm Phong, HCCB thị trấn Tân Thanh, ĐTN xã Thanh Thủy) và 45 cá nhân gồm: 01 cá nhân là Trưởng Ban đại diện HĐQT cấp huyện, 02 cá nhân thành viên Ban đại diện HĐQT huyện là Trưởng các ban ngành đoàn thể huyện, 04  cá nhân thành viên Ban đại diện HĐQT huyện là Chủ tịch UBND cấp xã, 01 cá nhân là Trưởng Ban giảm nghèo cấp xã và 37 cá nhân là Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn.

       ​

  Được biết Tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn huyện đến 31/12/2020 đạt trên 350 tỷ 500 triệu đồng; hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch. So với đầu năm tăng 24 tỷ 50 triệu đồng, tỷ lệ tăng 7,4%. Kết quả huy động vốn đến 31/12/2020 đạt trên: 60 tỷ 600 triệu đồng, tăng 11 tỷ 800 triệu đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng 24,2%. Trong đó: Huy động qua tổ chức, cá nhân là 44 tỷ 922 triệu đồng, đạt 107% chỉ tiêu kế hoạch, tăng 9 tỷ 905 triệu đồng so với đầu năm. Huy động tiền gửi tiết kiệm qua Tổ TK&VV là 15 tỷ 695 triệu đồng đạt 100% chỉ tiêu  kế hoạch, tăng 1 tỷ 900 triệu đồng so với đầu năm.

          Kết quả đạt được trong năm 2020, đã khẳng định sự cố gắng, nỗ lực, sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, có hiệu quả của Phòng giao dịch NHCSXH huyện với các Ban, ngành, đoàn thể của huyện, UBND các xã/thị trấn, các Hội đoàn thể làm ủy thác và các Tổ Tiết kiệm và vay vốn. Từ đó không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách. Vai trò hoạt động tín dụng chính sách ngày càng được khẳng định trong việc đóng góp tích cực vào công cuộc giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Cũng tại Hội nghị, Bà Lại Thị Ngọc Trâm, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận thành tích đóng góp cho hoạt động tín dụng chính sách năm 2020 của các tập thể và cá nhân được khen thưởng. Đồng thời đề nghị các tập thể, cá nhân tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, nâng cao tinh thần trách nhiệm để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ trong năm 2021.