Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: 4 tháng đầu năm giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện ước đạt 10.025 tỷ đồng

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: 4 tháng đầu năm giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện ước đạt 10.025 tỷ đồng
Để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; từ đầu năm đến nay huyện Thanh Liêm đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh.
06.jpg
07.jpg
Trong 04 tháng đầu năm 2024, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện Thanh Liêm ước đạt 10.025 tỷ đồng đạt 32,7% kế hoạch năm. Các sản phẩm chính duy trì ổn định , cơ bản đảm bảo tiến độ kế hoạch. Trong đó một số sản phẩm chính đạt khá như: đá các loại, xi măng, clinker, hàng thêu hàng may công nghiệp, nước giải khát, gấu bông... Để duy trì và nâng cao giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện; thời gian tới, huyện Thanh Liêm tập trung nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp và các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn theo phân cấp. Tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu mở rộng sản xuất kinh doanh.