Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của tỉnh đợt 1 năm ...

Tin tức - Sự kiện  
Bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của tỉnh đợt 1 năm 2024
Sáng 23/4, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức Hội nghị bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của tỉnh đợt 1 năm 2024 với nội dung: giá trị, ý nghĩa, nội dung bài viết "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 247 điểm cầu trong toàn tỉnh, với sự tham dự của trên 41.500 cán bộ, đảng viên (CBĐV).
03.jpg
02.jpg

Điểm cầu trung tâm huyện Thanh Liêm có đ/c Hoàng Mạnh Dũng BT huyện ủy-CT HĐND huyện, Đ/c Trần Xuân Thành Phó BT TT huyện ủy; đ/c Đinh Viết Cường phó CT HĐND huyện; Đ/c Trần văn Quân phó chủ tịch UBND huyện cùng tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu giá trị, ý nghĩa, nội dung bài viết. Trong đó, tập trung phân tích làm rõ bối cảnh ra đời, ý nghĩa, giá trị nội dung bài viết của Tổng Bí thư về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng; sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng gắn với vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn, tổ chức, giáo dục, rèn luyện Đảng ta làm nên những kỳ tích vĩ đại trong 94 năm qua; những nội dung giá trị truyền thống cách mạng cần phát huy; nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đối với nước nhà nói chung, tỉnh Hà Nam nói riêng từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Trong đó, tập trung thực hiện thật tốt những nhiệm vụ về phát triển kinh tế; văn hóa, xã hội; quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, phấn đấu đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Nước ta sẽ là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

Tiếp thu phần giới thiệu của đồng chí GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai kế hoạch số 210 ngày 22/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng". Đ/c  đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tập trung tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến các cấp ủy, TCĐ trong toàn hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng. Làm cho CBĐV, các tầng lớp Nhân dân nhận thức sâu sắc, khơi dậy niềm tự hào, niềm tin son sắt của CBĐV và Nhân dân về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng. Tuyên truyền, giới thiệu nội dung cốt lõi bài viết trong sinh hoạt của cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề của cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng, đoàn thể. Cập nhật nội dung bài viết vào chương trình giáo dục lịch sử Đảng trong hệ thống trường chính trị và hệ thống giáo dục quốc dân.Đồng thời, tổ chức hội thảo, tọa đàm nghiên cứu về chủ đề và nội dung bài viết; các nội dung định hướng nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục theo Kế hoạch và chỉ rõ đối tượng tham gia đợt sinh hoạt, thời gian, tài liệu sinh hoạt và việc tổ chức thực hiện trong thời gian tới để hiệu quả bài viết lan tỏa thấm sâu vào đời sống xã hội.