Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: UB MTTQ xã Thanh Hà tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với...

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: UB MTTQ xã Thanh Hà tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với cán bộ hội viên, đoàn viên các đoàn thể trên địa bàn
Chiều ngày 19/4 Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Thanh Hà huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với cán bộ hội viên, đoàn viên các đoàn thể trên địa bàn xã năm 2024
202.jpg
203.jpg
Toàn cảnh buổi đối thoại
Trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng, tại cuộc đối thoại cán bộ đoàn viên, hội viên hội Cựu chiến binh, Hội Phụ Nữ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hội Nông dân xã đã có nhiều ý kiến tâm huyết liên quan đến chế độ chính sách, hoạt động hội, đời sống cán bộ hội viên và nhân dân như: Đề nghị quan tâm giải pháp giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước kênh Kinh Thủy đoạn chảy qua địa bàn xã do các hộ dân sả thải trực tiếp ra lòng kênh; xử lý tình trạng ruộng đất bỏ hoang không canh tác, nâng cấp cải tạo tuyến kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp, đề nghị hỗ trợ mua máy nông nghiệp cho các hộ làm dịch vụ để nâng cao chất lượng hiệu quả sản xuất; đề xuất quan tâm đầu tư các trang thiết bị, điểm vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi; hỗ trợ đoàn viên thanh niên khởi nghiệp…Thông qua buổi đối thoại giúp cấp ủy đảng, chính quyền nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ hội viên các đoàn thể để từ đó có giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc ngay từ cơ sở tạo điều kiện để hội viên đoàn viên thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, phát huy tinh thần tiên phong gương mẫu phát triển kinh tế xã hội của địa phương,xây dựng tổ chức đoàn, hội ngày càng vững mạnh./.