Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐH.06 (đoạn Km1+700-Km3+060)

Hợp tác - Đầu tư Những dự án đã và đang thực hiện  
Dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐH.06 (đoạn Km1+700-Km3+060)
1. Tên Công trình: Dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐH.06 (đoạn Km1+700-Km3+060)
2. Mục tiêu đầu tư: Cải tạo nâng cấp đoạn đường phục vụ giao thông đi lại của nhân dân trên địa bàn
3. Chủ đầu tư: UBND huyện, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng làm chủ đầu tư
4. Lĩnh vực chuyên môn: Giao thông
5. Thời gian thực hiện 2017-2018
6. Tổng mức đầu tư: 9.960.000.000 đồng
7. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và ngân sách huyện
8. Tình trạng dự án: Đang triển khai