Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐH.12 (đoạn Km0+967-Km1+750)

Hợp tác - Đầu tư Những dự án đã và đang thực hiện  
Dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐH.12 (đoạn Km0+967-Km1+750)
1. Tên công trình: Dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐH.12 (đoạn Km0+967-Km1+750)
2. Mục tiêu đầu tư: Nâng cấp, cải tạo đường phục vụ đi lại của người dân trên địa bàn.
3. Chủ đầu tư: UBND huyện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng làm chủ đầu tư
4. Lĩnh vực chuyên môn: Giao thông
5. Thời gian thực hiện : Năm 2017-2019
6. Tổng mức đầu tư: 8.749.000.000 đồng
7. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và ngân sách huyện.
8. Tình trạng dự án: Đang triển khai