Skip Ribbon Commands
Skip to main content

23. Tiếp nhận người khuyết tật đặc biệt nặng vào nuôi dưỡng, chăm sóc trong cơ sở bảo trợ xã hội

TTTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC LĐTBXH  
23. Tiếp nhận người khuyết tật đặc biệt nặng vào nuôi dưỡng, chăm sóc trong cơ sở bảo trợ xã hội
 
 

 Trình tự thực hiện:

 

+ Bước 1: Đối tượng hoặc người giám hộ gửi toàn bộ hồ sơ đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, sau khi xem xét và niêm yết công khai theo quy định Chủ tịch UBND cấp xã gửi hồ sơ về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
+ Bước 2: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả- UBND các huyện, thành phố.
- Hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
Đơn đề nghị của người khuyết tật hoặc gia đình, người thân, người giám hộ người khuyết tật;
Tờ khai thông tin của người khuyết tật theo mẫu quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Sơ yếu lý lịch của người khuyết tật có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã;
Bản sao Giấy xác nhận khuyết tật;
Bản sao Sổ hộ khẩu;
Bản sao Giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân;
Biên bản của Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội và văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;
Văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi cơ quan quản lý cơ sở bảo trợ xã hội;
Quyết định tiếp nhận của thủ trưởng cơ quan quản lý;
Các văn bản, giấy tờ có liên quan khác, nếu có.
b)  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân
- Cơ quan thực hiện TTHC:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND các huyện, thành phố
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố
- Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính
- Phí, lệ phí: Không
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không
- Căn cứ pháp lý của TTHC:
+ Luật người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010;
+ Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.
+ Nghị định 136/2013/NĐ-CP  ngày 21/10/2013 ban hành Nghị định quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.