Skip Ribbon Commands
Skip to main content

25. Hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sỹ

1. Thủ tục hành chính cấp huyện THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC LĐTBXH  
25. Hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sỹ
 - Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Người di chuyển mộ liệt sĩ gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý mộ có trách nhiệm kiểm tra thủ tục, căn cứ giấy giới thiệu di chuyển hài cốt liệt sĩ và văn bản của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giải quyết di chuyển hài cốt liệt sĩ thực hiện chi hỗ trợ theo quy định
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ căn cứ xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc an táng mộ liệt sĩ tại nghĩa trang dòng họ do gia đình quản lý thực hiện chi hỗ trợ theo quy định
- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại Phòng Lao động– TB&XH cấp huyện, thành phố.
- Hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
Giấy giới thiệu di chuyển hài cốt liệt sĩ và văn bản của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giải quyết di chuyển hài cốt liệt sĩ
b) Số lượng hồ sơ:  02 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc.
- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.
- Cơ quan thực hiện TTHC:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Lao động– TB&XH các huyện, thành phố.
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố
c) Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã.
- Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định kinh phí hỗ trợ.
- Phí, lệ phí: Không
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (mẫu số 03-GGT)

 
 

 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

 

 
- Căn cứ pháp lý của TTHC:
+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL- UBTVQH11;
+ Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng ;
+ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ hướng dẫn thi hành  Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng;
+ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 hướng dẫn chế đ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp hương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sỹ.