Skip Ribbon Commands
Skip to main content

22. Hỗ trợ chi phí mai táng đối với người khuyết tật

TTTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC LĐTBXH  
22. Hỗ trợ chi phí mai táng đối với người khuyết tật
 
 

 Trình tự thực hiện:

 

+ Bước 1: Ủy ban nhân dân xã hoàn thiện hồ sơ gửi về Phòng Lao động thương binh và xã hội
+ Bước 2: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả- UBND các huyện, thành phố.
- Hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
Đơn hoặc văn bản đề nghị của gia đình, cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức đứng ra tổ chức mai táng cho người khuyết tật;
Bản sao giấy chứng tử của người khuyết tật.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc
- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân
- Cơ quan thực hiện TTHC:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND các huyện, thành phố
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố
- Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính
- Phí, lệ phí: Không
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không
- Căn cứ pháp lý của TTHC:
+ Luật người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010;
+ Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.
+ Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 của Bộ lao động thương binh và xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 28/2012/NĐ-CP.