Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xã Thanh Nghị: Đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân năm 2024

Tin tức - Sự kiện Văn hóa - Xã hội  
Xã Thanh Nghị: Đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân năm 2024
02.jpg
Ảnh đối thoại
03.jpg
Ảnh Thanh niên 

Sáng ngày 27/5/2024 tại nhà văn hoá thôn Nham Kênh. Đảng ủy – HĐND - UBND xã Thanh Nghị tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư Đảng ủy; đồng chí Chủ tịch HĐND xã, đồng chí Chủ tịch UBND xã với cán bộ và nhân dân thôn Nham Kênh.Tại buổi đối thoại Đảng ủy đã báo cáo công tác xây dựng đảng và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương 5 tháng đầu năm, mục tiêu, phương hướng 7 tháng cuối năm 2024, cơ bản các cử tri đồng tình nhất trí với báo cáo đã nêu, bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến phát biểu tập trung vào các lĩnh vực về: môi trường, Sản xuất nông nghiệp, giải quyết chế độ chính sách, công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân.Đồng chí bí thư Đảng ủy, đồng chí chủ tịch UBND xã, thay mặt cấp ủy, chính quyền địa phương đã tiếp thu và giải đáp một số vấn đề thuộc thẩm quyền đồng thời cán bộ chuyên môn các ban ngành chức năng giải đáp những vấn đề thuộc chuyên môn quản lý và tiếp thu những ý kiến không thuộc thẩm quyền chuyển các cấp có thẩm quyền giải quyết.

Qua buổi đối thoại giúp cấp ủy, chính quyền nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở góp phần thúc đẩy phát triển về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tại địa phương.