Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xã Thanh Hà đẩy mạnh mở tài khoản chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua thẻ ATM

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Xã Thanh Hà đẩy mạnh mở tài khoản chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua thẻ ATM
Trong hai ngày 8,9/6/2024 UBND xã Thanh Hà tập trung phối hợp với cán bộ BHXH và ngân hàng huyện Thanh Liêm mở tài khoản chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội chi trả qua thẻ ATM.  Kết thúc hai ngày đã làm thủ tục cho 535 đối tượng được hưởng chế độ lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trên địa bàn xã đạt 85/6%. UBND xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Tăng cường thông tin truyền thông tại địa phương, thường xuyên tuyên truyền rộng rãi về tiện ích khi chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, qua tài khoản cá nhân. Qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa xã về vai trò, tầm quan trọng của việc thanh toán không dùng tiền mặt. Thực tế cho thấy, việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản đem lại lợi ích rất lớn không chỉ cho cơ quan quản lý mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Góp phần thúc đẩy  sớm hoàn thiện Đề án”Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025 tầm nhìn đến năm 2030”.