Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nguồn vốn tín dụng chính sách đang giúp kinh tế khu vực nông thôn "thay da, đổi thịt" từng ngày.

Tin tức - Sự kiện Ngân hàng Chính sách Xã hội  
Nguồn vốn tín dụng chính sách đang giúp kinh tế khu vực nông thôn "thay da, đổi thịt" từng ngày.
Những năm qua, cùng với các nguồn vốn đầu tư khác, vốn tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng vào xây dựng, phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, hàng nghìn người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện đã có thêm nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống của người dân nông thôn, đảm bảo an sinh xã hội.
62.jpg
Xưởng sản xuất may mặc của anh Nguyễn Văn Linh, tiểu khu Tháp, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm
            Duy trì xưởng may mặc từ 5 năm nay, anh Nguyễn Văn Linh – Tiểu khu Tháp, TT Kiện Khê nhận thấy nhu cầu đặt hàng gia công may mặc ngày càng tăng lên, anh đã tính đến việc mở rộng quy mô sản xuất. Trong điều kiện nguồn vốn hạn hẹp, đầu năm 2023, gia đình anh đã được Tổ tiết kiệm và vay vốn Tiểu khu Tháp tư vấn, hướng dẫn làm thủ tục cho vay 100 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm của NHCSXH. Nhờ có nguồn vốn vay kịp thời, gia đình anh đã đầu tư xây thêm nhà xưởng để cắt và chứa nguyên vật liệu. Quy mô sản xuất được mở rộng, hiện xưởng may của gia đình anh đang giải quyết việc làm thường xuyên cho 10 lao động địa phương với thu nhập ổn định từ 7-8 triệu đồng/người/tháng.
63.jpg

        Đến nay, NHCSXH huyện Thanh Liêm đang thực hiện 12 chương trình tín dụng chính sách với tổng dư nợ đạt gần 492 tỷ đồng, phục vụ trên 8.500 khách hàng đang được vay vốn. Với sự đa dạng của các chương trình tín dụng, thủ tục cho vay đơn giản, công khai, minh bạch, tín dụng chính sách đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn để phát triển sản xuất kinh doanh và an sinh xã hội của các đối tượng chính sách; góp phần thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

        Với những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam nói chung và huyện Thang Liêm nói riêng những năm qua đã khẳng định sự phù hợp giữa chủ trương chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng, Chính phủ với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách. Từ đó thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện./.