Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xã Thanh Nghị: Tổ chức giải tỏa hành lang an toàn gfiao thông Quốc lộ 1A

Thông tin cần biết  
Xã Thanh Nghị: Tổ chức giải tỏa hành lang an toàn gfiao thông Quốc lộ 1A
Triển khai Kết luận số 25/KL-TTr ngày 29/4/2016 của Thanh tra tỉnh Hà Nam về việc giải tỏa, xử lý các vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông (ATGT) quốc lộ (QL) 1A trên địa bàn, UBND xã Thanh Nghị đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân và tổ chức giải tỏa vi phạm.
220.jpg
221.jpg
Thực hiện việc giải tỏa vi phạm, UBND xã đã thành lập tổ tuyên truyền đến từng hộ gia đình để tuyên truyền nội dung kế hoạch của UBND xã và tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh. UBND xã đã chủ động rà soát, thống kê, lập biên bản vi phạm, gửi thông báo bằng văn bản, trong đó thông báo xác định rõ thời hạn phải thực hiện tự tháo dỡ đến từng hộ dân và yêu cầu bà con cam kết tự tháo dỡ xong trước ngày 31/8. Nếu như các hộ không tự giác tháo dỡ, từ ngày 08/9, UBND xã chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý đường bộ huy động lực lượng, phương tiện ra quân tổ chức giải tỏa triệt để đối với tổ chức, cá nhân không tự giác tháo dỡ. Trong quá trình triển khai cơ bản đã được nhân dân đồng tình ủng hộ.
222.jpg
Một hộ gia đình tự tháo dỡ công trình vi phạm hành lang ATGT trên QL1A.

Thực hiện Kết luận số 25/KL-TTr ngày 29/4/2016 của Thanh tra tỉnh Hà Nam về việc giải tỏa, xử lý các vi phạm lấn chiếm hành lang ATGT QL1A trên địa bàn xã. Đảng ủy, UBND xã  đã chỉ đạo Tổ tuyên truyền, cán bộ chuyên môn, Cấp ủy chi bộ và hệ thống chính trị Thôn Đại Bái, thôn Kênh quán triệt đầy đủ nội dung, yêu cầu, nhiệm vụ về công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và hành lang đường bộ tới các hộ dân; tăng cường công tác quản lý nhà nước, nâng cao nhận thức, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy và các tổ chức chính trị - xã hội về bảo đảm trật tự, ATGT, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; quản lý chặt chẽ hiện trạng mốc giải phóng mặt bằng, hành lang ATGT đường bộ trên tuyến QL. Về thực hiện giải tỏa, UBND xã Thanh Nghị đã triển khai đầy đủ các bước theo quy định, một số hộ dân đã tự giác chặt cây cối, tháo dỡ tường bao, mái che, mái vẩy, còn lại UBND xã hỗ trợ bà con tháo dỡ hoàn thành việc giải tỏa trong ngày 08/9/2023.

 Sau khi giải tỏa xong, UBND xã lập biên bản bàn giao mốc giải phóng mặt bằng cho cơ quan quản lý đường bộ quản lý và Giao cho các thôn phối hợp với cán bộ chuyên môn UBND xã duy trì kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời hành vi tái lấn, tái chiếm hành lang ATGT trên địa bàn./.