Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xã Liêm Sơn: Đón bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022

Thông tin cần biết  
Xã Liêm Sơn: Đón bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022
Sáng ngày 18/11, xã Liêm Sơn huyện Thanh Liêm tổ chức lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022. Đồng chí Lê Hồng Quân - Uỷ viên BTV tỉnh ủy, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy dự buổi lễ. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến - TUV, trưởng ban dân vận tỉnh ủy; lãnh đạo các sở phòng ban ngành của tỉnh. ở huyện có đồng chí Trần Xuân Thành - Phó BT TT HU, phó trưởng ban xây dựng NTM huyện Thanh Liêm; đồng chí Hoàng Mạnh Dũng -  Phó BT HU, CT UBND huyện, phó trưởng ban xây dựng NTM huyện Thanh Liêm. Lãnh đạo các phòng ban ngành, đoàn thể của huyện.
131.jpg
132.jpg
133.jpg
134.jpg

Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp các ngành từ tỉnh đến cơ sở, sự tham gia tích cực của đội ngũ cán bộ đảng viên và sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân, đến hết năm 2022 xã Liêm Sơn đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, 75/75 chỉ tiêu của xã NTM nâng cao, với tổng nguồn vốn xã đầu tư gần 60 tỷ đồng, trong quá trình thực hiện Đảng bộ chính quyền và nhân dân đã phát huy thế mạnh của địa phương, tập trung tối đa mọi nguồn lực phát triển trên mọi lĩnh vực. Kết cấu hạ tầng, KT XH phát triển nhanh, hệ thống đường giao thông, thiết chế văn hóa thể thao tạo diện mạo mới. Cơ cấu KT chuyển dịch đúng hướng. Hoạt động văn hóa thể thao được đẩy mạnh, chất lượng giáo dục ngày càng được quan tâm, cả 3 nhà trường đều đạt chuẩn quốc gia; 8/8 thôn xây dựng được cổng làng và có nhà văn hoá; công tác phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân đạt kết quả tốt, Tỷ lệ người dân có thẻ BHYT đạt 96%, hệ thống chính trị cơ sở không ngừng được củng cố phát huy sức mạnh tổng hợp đội ngũ công chức xã ngày càng nâng cao ANCT-TTATXH tiếp tục được giữ vững và ổn định, năm 2022 thu nhập bình quân đầu người đạt 64,2 triệu đồng, xã không còn hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều. Đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện cả về vật chất lẫn tinh thần.

Tại lễ công bố đồng chí Lê Hồng Quân, TVTU, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đã trao bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022 cho cán bộ và nhân dân xã Liêm Sơn. Cũng nhân dịp này có nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM nâng cao của xã được chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm, UBND xã Liêm Sơn khen thưởng./