Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND xã Liêm Sơn: Triển khai thông báo gắn địa chỉ số

Chuyển đổi số  
UBND xã Liêm Sơn: Triển khai thông báo gắn địa chỉ số

             Thực hiện Quyết định của UBND huyện Thanh Liêm về việc gắn thông báo địa chỉ số đối với các xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, xã đề nghị đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. UBND xã Liêm Sơn đã chỉ đạo các thôn tiến hành lựa chọn những người biết sử dụng công nghệ thông tin có điện thoại thông minh, máy tính bảng có kết nối 3g,4g tham gia lớp tập huấn do UBND huyện Thanh Liêm tổ chức

61.jpg

         Ngay sau khi được tập huấn UBND xã đã chỉ đạo lực lượng tại các thôn đã triển khai đồng loạt ra quân thực hiện thông báo địa chỉ số. Việc gắn thông báo địa chỉ số giúp cho các hộ gia đình, bạn bè, người thân và du khách trong việc giao tiếp, tiếp nhận các thông tin, thư tín, liên lạc, giao dịch thương mại, giao dịch dân sự.....

          Sau một thời gian triển khai đến nay xã Liêm Sơn đã gắn thông báo địa chỉ  số được trên 2000 hộ gia đình./.