Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND huyện Thanh Liêm triển khai nhiệm vụ diễn tập Khu vực phòng thủ huyện năm 2023.

Tin tức - Sự kiện  
UBND huyện Thanh Liêm triển khai nhiệm vụ diễn tập Khu vực phòng thủ huyện năm 2023.
Chiều ngày 25/7, UBND huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Trần Xuân Thành, phó BT TT HU, đồng chí Hoàng Mạnh Dũng - Phó BT HU, Chủ tịch UBND huyện, trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT huyện.
156.jpg
Đ/c Phó BT HU, Chủ tịch UBND huyện, trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT huyện phát biểu tại hội nghị 
Tại hội nghị BCĐ diễn tập KVPT Huyện quán triệt các Nghị quyết, Kế hoạch diễn tập; công bố các Quyết định thành lập BCĐ, Ban tổ chức diễn tập, các tiểu ban giúp việc cho ban tổ chức; khung diễn tập của huyện và quy chế diễn tập KVPT huyện năm 2023, đồng thời thông qua một số quy định, kế hoạch tổ chức diễn tập KVPT huyện. Theo đó, huyện Thanh Liêm tổ chức diễn tập KVPT huyện và chỉ đạo 4 xã, thị trấn gồm xã Thanh Hà, Thanh Phong, Thanh Nghị và thị trấn Tân Thanh tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ cùng huyện. Nội dung diễn tập gồm 3 giai đoạn chuyển LLVT vào các trạng thái SSCĐ, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; Tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và Thực hành tác chiến phòng thủ. 
154.jpg
155.jpg
Các vị đại biểu tham dự hội nghị 
Để tổ chức cuộc diễn tập diễn ra đảm bảo an toàn đúng theo kế hoạch. Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT huyện phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên BCĐ. Đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị tham gia diễn tập phối hợp hiệp đồng chặt chẽ trong tổ chức và thực hành diễn tập theo Ý định diễn tập đã được phê duyệt. Xây dựng công sự, trận địa trong diễn tập và công trình chiến đấu để sử dụng khi chiến tranh xảy ra, bảo đảm đúng quy cách, sát thực tế chiến đấu. Thông qua kế hoạch, nhiệm vụ của cuộc diễn tập, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về xây dựng KVPT tại địa phương và bổ sung hoàn thiện các phương án tác chiến của huyện, đồng thời rút kinh nghiệm chỉ đạo các cuộc diễn tập sau đạt kết quả tốt hơn./