Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND huyện Thanh Liêm tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2023.

Thông tin cần biết  
UBND huyện Thanh Liêm tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2023.
Chiều ngày 18/4. UBND huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 4; triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2023. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến - TUV, BT HU, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Đồng chí Trần Xuân Thành - Phó bí thư thường trực Huyện ủy dự hội nghị. Đồng chí Hoàng Mạnh Dũng - Phó bí thư HU, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, chủ trì hội nghị.
170.jpg
Đồng chí Hoàng Mạnh Dũng, Phó BT HU, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị - Ảnh: Minh nguyệt
        Trong tháng các ngành, các xã thị trấn đã tổ chức thực hiện nghiêm các nhiệm vụ chuyên môn theo chương trình kế hoạch đề ra: tập trung chăm sóc phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa, hoa màu vụ xuân. Thực hiện tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc gia cầm, đã cấp 700 lít hoá chất cho các xã thị trấn phun khoảng 1.400.000m2. Đôn đốc thực hiện tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Liêm Túc và Liêm Thuận. Giá trị sản xuất CN TTCN trong tháng ước trên 2.000 tỷ đồng, lũy kế 04 tháng đầu năm 7.460 tỷ đồng, đạt 27,3% KH năm. Thu ngân sách trong tháng ước 123,300 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng trên 1.263 tỷ đồng, đạt 58,9% KH năm; huyện nhà cũng tích cực giải quyết khó khăn vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau chuyển đổi; tập trung giải phóng mặt bằng thực hiện dự án theo đề án 23 của tỉnh; lĩnh vực văn hóa y tế giáo dục được thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn. Tình hình ANCT - TT ATXH trên địa bàn huyện ổn định. 
171.jpg
Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, TUV, Bí thư HU, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: Minh Nguyệt
       Tháng 5/2023, UBND huyện chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ kỳ họp chuyên đề, đảm bảo quy định. Tiếp tục thực hiện các mô hình, cây trồng mới và chuyển đổi cơ cấu nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa, rà soát xây dựng sản phẩm OCOP năm 2023, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh thẩm tra xét công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao năm 2022 đối với 02 xã Thanh Hương và Liêm Sơn. Khởi công xây dựng 3 dự án mới đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án theo Nghị quyết 02 của Hội đồng nhân dân tỉnh và các dự án theo kế hoạch. Chủ động giám sát phòng chống dịch bệnh mùa hè, duy trì thực hiện nghiêm các nhiệm vụ giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện. Thực hiện tốt các giải pháp về tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản môi trường, phát triển mạnh CN - TTCN và dịch vụ. Đôn đốc thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện./