Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND huyện Thanh Liêm tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 06

Tin tức - Sự kiện  
UBND huyện Thanh Liêm tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 06
UBND huyện Thanh Liêm tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 06 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Mạnh Dũng – BT HU, CT HĐND huyện; đồng chí Đào Tuấn Anh – Phó BT HU, CT UBND chủ trì hội nghị.
84.jpg
Đồng chí Đào Tuấn Anh phó BT HU - CT UBND Huyện chủ trì Hội nghị.
85.jpg
Đồng chí Hoàng Mạnh Dũng BT HU - CT HDND Huyện phát biểu tại hội nghị.

06 tháng đầu năm, tình hình kinh tế xã hội của huyện Thanh Liêm tiếp tục ổn định và phát triển; hầu hết chỉ tiêu kinh tế- xã hội cơ bản đạt và vượt trên 50% KH năm. Công tác xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo; sản xuất nông nghiệp, công nghiệp duy trì nhịp độ tăng trưởng khá; công tác giải phóng mặt bằng đạt kết quả tích cực; lĩnh vực văn hoá xã hội, sự nghiệp y tế, giáo dục, phòng chống dịch bệnh, chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng, quân sự được giữ vững. Cùng với đó, huyện đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ công tác quy hoạch; hoàn thành dự thảo Đề án xây dựng huyện Thanh Liêm đạt tiêu chí đô thị loại 4, trở thành thị xã trước năm 2030. Trong 6 tháng đầu năm, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 37,96 triệu đồng, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt trên 15.600 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước từ kinh tế trên địa bàn ước trên 1.012,048 tỷ đồng, giải quyết việc làm mới  cho gần 2.200 người…

Để đạt và vượt 100% chỉ tiêu đã đề ra trong năm, đồng chí Phó BT HU, CT UBND huyện đề nghị các đơn vị nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước từ huyện đến cơ sở; tập trung các điều kiện sản xuất vụ mùa; tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và đảm bảo vệ sinh môi trường; đảm bảo chất lượng, tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm; đẩy mạnh thu ngân sách, công tác cải cách hành chính...