Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Hà Nam kiểm tra kết quả thực hiện Đề án 06 năm 2023 trên địa bàn huyện Thanh Liêm.

Tin tức - Sự kiện  
Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Hà Nam kiểm tra kết quả thực hiện Đề án 06 năm 2023 trên địa bàn huyện Thanh Liêm.
Sáng ngày 24/11,Tại UBND huyện Thanh Liêm, Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Hà Nam kiểm tra kết quả thực hiện Đề án 06 năm 2023 trên địa bàn huyện.
01.jpg
02.jpg
Hiện nay, hạ tầng số, các nền tảng số trên địa bàn huyện được phát triển triển khai, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chuyển đổi số. Các cơ sở dữ liệu chuyên ngành được đẩy mạnh triển khai xây dựng, kết nối, chia sẻ. Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tại huyện đã được kết nối liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an. Kết quả 100% các xã, thị trấn đều có đường truyền cáp quang, internet cung cấp đến tận thôn, tổ dân phố; 93% dân số được phủ sóng thông tin di động 3G, 4G. Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II được kết nối liên thông đến 100% các phòng ban, ngành, UBND cấp huyện và cấp xã. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 97,6%;  tỷ lệ Hồ sơ thanh toán trực tuyến đạt 64%. 100% tổ công nghệ số cộng đồng được thành lập và hoạt động tích cực, góp phần nâng cao kỹ năng số cho người dân. Trong thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06, bằng nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo và sự quyết tâm cao, đến ngày 10/4/2023, 16/16 xã, thị trấn trong huyện đã hoàn thành xuất sắc việc cấp CCCD cho 100% công dân từ 14 tuổi trở lên, đưa Thanh Liêm là đơn vị về đích phủ kín CCCD đầu tiên toàn tỉnh, là một trong 10 đơn vị đầu tiên toàn quốc, có 8/100 xã đầu tiên được Bộ công an, tổ trưởng tổ công tác đề án 06 của Chính phủ gửi thư khen. Triển khai thí điểm 02 dịch vụ công liên thông: "Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - Cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi" và "Đăng ký Khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mài tăng phí" đạt hiệu quả cao. Huyện cũng đã triển khai thực hiện 25/44 mô hình dịch vụ công thiết yếu. 
03.jpg
Tại hội nghị, đoàn kiểm tra đã kiểm tra hồ sơ sổ sách thực hiện chuyển đổi số và các nhiệm vụ đề án 06 của một số cơ quan, đơn vị xã, thị trấn. Tại đây đoàn đã ghi nhận, đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của huyện trong triển khai kịp thời công tác chuyển đổi số và các nhiệm vụ của Đề án 06 tới các ngành, địa phương, đơn vị với quyết tâm và trách nhiệm cao, qua đó đã thu được nhiều kết quả tích cực, nhận được sự hưởng ứng, đồng tình từ người dân. Đồng thời đề nghị huyện Thanh Liêm tiếp tục triển khai việc thu thập, làm sạch dữ liệu dân cư, bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống"; đảm bảo an ninh, an toàn thông tin; nâng cao hiệu quả, chất lượng tuyên truyền, cung cấp và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện. Đoàn công tác cũng đi kiểm tra thực tế tại Thị trấn Kiện Khê./