Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Truyền thông trợ giúp pháp lý tại xã Thanh Hà

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: Truyền thông trợ giúp pháp lý tại xã Thanh Hà
Tại xã Thanh Hà, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Nam tổ chức truyền thông trợ giúp pháp lý và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên các hội đoàn thể và đông đảo nhân dân.
192.jpg
191.jpg
Tại buổi truyền thông gần 200 cán bộ, hội viên các hội đoàn thể và nhân dân của xã Thanh Hà được lãnh đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh truyền đạt các nội dung : truyền thông chính sách trợ giúp pháp lý và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật những điểm mới của Luật đất đai và Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành. Cùng với việc được cung cấp những nội dung mới của luật, cán bộ hội viên các hội đoàn thể và nhân dân của xã Thanh Hà còn được tuyên truyền một số quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, giải đáp các vấn đề còn băn khoăn. Với những ví dụ cụ thể từ thực tiễn, đã giúp nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ hội viên và nhân dân trên địa bàn xã; góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đưa công tác phổ biến giáo dục pháp luật đi vào thực chất, đáp ứng yêu cầu của người dân và xã hội; từ đó mỗi người dân sẽ là một tuyên truyền viên trong việc tuyên truyền thực hiện chủ chương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.