Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Triển khai hỗ trợ lãi suất các khoản vay tại NHCSXH theo Nghị định 36/2022/NĐ-CP của Chính phủ

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: Triển khai hỗ trợ lãi suất các khoản vay tại NHCSXH theo Nghị định 36/2022/NĐ-CP của Chính phủ
Ngày 30/5/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 36/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại NHCSXH, nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để NHCSXH cho vay theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.Cũng trong ngày 30/5/2022, Tổng Giám đốc NHCSXH đã ký văn bản số 4279/HD- NHCS về việc hướng dẫn thực hiện hỗ trợ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại NHCSXH theo Nghị định 36/2022/NĐ-CP Ngày 30/5/2022 của Chính phủ, đồng thời tổ chức tập huấn trực tuyến trên phạm vi toàn quốc để quán triệt nội dung và tổ chức thực hiện.

Nghị định nêu rõ, khách hàng vay vốn được ngân sách Nhà nước hỗ trợ lãi suất khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

1. Có khoản vay đáp ứng các điều kiện: 

a) Thuộc các chương trình tín dụng chính sách do NHCSXH cho vay theo: Nghị định của Chính phủ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; văn bản ủy thác của chính quyền địa phương, các tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị - xã hội, các hiệp hội, các hội, các tổ chức phi Chính phủ, các cá nhân trong và ngoài nước; hiệp định, hợp đồng vay lại từ nguồn vốn ODA và ưu đãi nước ngoài; thỏa thuận tài trợ nước ngoài khác;

b) Có lãi suất vay vốn trên 6%/năm

c) Được NHCSXH giải ngân và có phát sinh dư nợ trong thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất.

2. Khách hàng vay vốn đúng đối tượng vay vốn và sử dụng vốn vay đúng mục đích theo quy định.

Thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất là từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023 hoặc khi NHCSXH thông báo kết thúc thực hiện hỗ trợ lãi suất theo quy định tùy theo thời điểm nào đến trước.

Thời gian vay được hỗ trợ lãi suất được xác định từ thời điểm giải ngân khoản vay đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc nhưng không nằm ngoài thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất.

Mức hỗ trợ lãi suất cho khách hàng vay vốn là 2%/năm tính trên số dư nợ vay của các khoản giải ngân được giải ngân trong thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất và thời gian vay được hỗ trợ lãi suất.

Nghị định nêu rõ, việc hỗ trợ lãi suất bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích, tránh trục lợi chính sách.

Ngân sách Nhà nước bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn vốn hỗ trợ lãi suất để NHCSXH thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với khách hàng. Tổng nguồn vốn hỗ trợ lãi suất tối đa là 3 nghìn tỷ đồng. NHCSXH thực hiện hỗ trợ lãi suất đảm bảo đúng quy định, tạo thuận lợi cho khách hàng. Không thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với dư nợ quá hạn hoặc được gia hạn nợ.

Tính đến hết 31/5/2022, hơn 2.000 khách hàng vay vốn tại NHCSXH huyện Thanh Liêm được hỗ trợ lãi suất 2%/năm, số dư nợ được hỗ trợ lãi suất lên đến trên 106 tỷ đồng.

            Để việc thực hiện các chương trình tín dụng chính sách và hỗ trợ lãi suất đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng, đúng  tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị định 36/2022/NĐ-CP, tránh trục lợi chính sách; tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác các cấp, UBND các xã (thị trấn) và các đơn vị có liên quan cần phối hợp chặt chẽ với NHCSXH trong triển khai Nghị định 36/2022/NĐ-CP; tích cực triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách;  tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chính sách tín dụng ưu đãi, hỗ trợ lãi suất cho vay; thường xuyên rà soát tổng hợp nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn để xây dựng kế hoạch tín dụng báo cáo cấp có thẩm quyền, làm cơ sở phân bổ nguồn vốn và cho vay kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng quy định của từng chương trình tín dụng chính sách. /.