Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Triển khai cho vay an sinh xã hội hỗ trợ lãi suất 2% theo Nghị quyết 11/NQ- CP

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: Triển khai cho vay an sinh xã hội hỗ trợ lãi suất 2% theo Nghị quyết 11/NQ- CP
Thực hiện Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ. Ngày 30/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 11/NQ- CP, theo đó hỗ trợ phát triển một số lĩnh vực, ngành nghề SXKD có thể phục hồi và tăng trưởng nhanh và đảm bảo an sinh xã hội đời sống người dân, người lao động, người nghèo yếu thế và những người chịu tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19. Chính phủ đang triển khai các chính sách giảm 2% thuế VAT và một số loại thuế khác, Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) đang triển khai hỗ trợ 2% lãi suất đối với các khoản vay phục vụ an sinh xã hội, các NHTM đang chờ hướng dẫn triển khai hỗ trợ lãi suất đối với cho vay sản xuất kinh doanh.     Tại NHCSXH, các khoản cho vay người lao động, cá nhân, hộ gia đình, HSSV, cơ sở giáo dục ngoài công lập, cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cho vay xây mới và cải tạo, sửa chữa nhà ở… giải ngân trong 2 năm 2022 - 2023, lãi suất trên 6%/năm được yêu cầu giảm lãi suất 2% cho người vay vốn theo hướng dẫn của NHCSXH Việt Nam. Tính riêng trong 02 tháng đầu năm 2022, hơn 700 khách hàng vay vốn tại NHCSXH huyện Thanh Liêm được hỗ trợ lãi suất 2% trong 2 năm 2022 và năm 2023; số dư nợ được hỗ trợ lãi suất lên đến trên 30 tỷ đồng.

     Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thanh Liêm đã báo cáo Lãnh đạo UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện để chỉ đạo tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác các cấp, UBND các xã/ thị trấn và các đơn vị có liên quan phối hợp với ngân hàng triển khai hỗ trợ các hồ sơ, thủ tục vay vốn thuận tiện cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu vay vốn tại NHCSXH.

     Để việc thực hiện các chương trình tín dụng chính sách và hỗ trợ lãi suất đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng theo Nghị quyết số 11/NQ- CP, tránh trục lợi chính sách; tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác các cấp, UBND các xã/ thị trấn và các đơn vị có liên quan cần phối hợp chặt chẽ với NHCSXH trong triển khai Nghị quyết số 11/NQ- CP; tích cực triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách;  tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chính sách tín dụng ưu đãi, hỗ trợ lãi suất cho vay; rà soát tổng hợp nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn để xây dựng kế hoạch tín dụng báo cáo cấp có thẩm quyền, làm cơ sở phân bổ nguồn vốn và cho vay kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng quy định của từng chương trình tín dụng chính sách. /.