Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Tiểu ban tuyên truyền huyện họp thông qua quy chế làm việc và kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXXI

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: Tiểu ban tuyên truyền huyện họp thông qua quy chế làm việc và kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXXI
Chiều ngày 04/06 Tiểu ban tuyên truyền đại hội đảng bộ huyện Thanh Liêm lần thứ XXXI  đã tổ chức hội nghị thông qua quy chế làm việc và kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau đại hội.Đ/c Trần Xuân Thành Phó BTTT huyện ủy- trưởng tiểu ban chủ trì hội nghị
22.jpg

Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Liêm lần thứ XXXI được thành lập gồm 15 thành viên do đồng chí Trần Xuân Thành, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm Trưởng tiểu Ban.

Tại buổi họp, các thành viên tiểu ban đã thảo luận, cho ý kiến vào các dự thảo Quy chế làm việc và Kế hoạch triển khai nhiệm vụ của Tiểu ban Tuyên truyền, nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên và từng đơn vị. Đặc biệt các ý kiến thảo luận,đóng góp tập trung vào các nhiệm vụ đẩy mạnh tuyên truyền trước trong và sau Đại hội, xác định khối lượng công việc theo từng thời gian cụ thể để triển khai phù hợp với lĩnh vực phụ trách.

Đồng chí Trưởng tiểu ban tuyên truyền đã tiếp thu các ý kiến đóng góp, giao cho Ban Tuyên giáo Huyện ủy, cơ quan thường trực hoàn thiện Quy chế hoạt động và Kế hoạch thực hiện để sớm ban hành. Đồng chí cũng yêu cầu các thành viên của Tiểu ban nghiêm túc, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được phân công. Chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể và chi tiết các nhiệm vụ của đơn vị, đồng thời phối hợp tốt với các ngành liên quan trong thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền; Các thành viên của Tiểu ban bám sát Kế hoạch và quy chế làm việc để chủ động hoàn thành tốt nội dung công việc theo đúng tiến độ thời gian. ​