Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho nam thanh niên tuổi 17.

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: Thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho nam thanh niên tuổi 17.
Hiện nay, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn huyện Thanh tổ chức đăng ký và kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho thanh niên tuổi 17, phúc tra nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2025.
177.jpg
178.jpg
Đối tượng đăng ký là công dân nam đủ 17 tuổi trong năm 2025 có ngày sinh từ 01/01/2007 đến 31/12/2007. Phúc tra nắm chắc nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ từ 18 tuổi đến 25 tuổi, đối với công dân nam đã tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp hết 27 tuổi tính đến hết tháng 02/2025; rà soát danh sách miễn, hoãn nhập ngũ năm 2025. Quá trình thực hiện đăng ký tuổi 17, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn đã tiến hành kiểm tra lý lịch bản thân và gia đình, trình độ văn hóa, chính trị và kiểm tra sức khỏe cân nặng, chiều cao…Việc tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho thanh niên tuổi 17, nhằm nắm chắc số lượng, chất lượng công dân trong độ tuổi nhập ngũ hàng năm. Đồng thời làm cơ sở cho việc xét duyệt, tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ chính xác, công bằng đúng luật định. Qua đó tuyên truyền, giáo dục giúp mọi công dân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./