Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tập huấn công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn.

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: Thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tập huấn công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn.
Thực hiện Luật phổ biến giáo dục pháp luật; Luật Hòa giải ở cơ sở và Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 09/02/2022 của UBND huyện Thanh Liêm về triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng xã thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. Sáng ngày 14/4/2022 phòng Tư pháp huyện Thanh Liêm phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, UBND xã Liêm Thuận tổ chức Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và tập huấn công tác hòa giải ở cơ sở tại Trung tâm văn hóa xã Liêm Thuận.     Về dự hội nghị có đồng chí Lữ Mai Thanh Tùng, trưởng phòng Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam làm báo cáo cáo viên pháp luật; Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Trưởng phòng Tư pháp huyện và các đồng chí chuyên viên phòng Tư pháp; Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy xã, HĐND, UBND xã  và các cán bộ, công chức xã tham gia hội nghị. Thành phần triệu tập lớp tập huấn công tác hòa giải ở cơ sở gồm 45 đồng chí của 5 thôn, xóm tham dự lớp tập huấn.

     Hội nghị đã được đồng chí Báo cáo viên pháp luật truyền đạt, phổ biến các văn bản pháp luật, các nội dung nội dung cơ bản của Luật Hòa giải năm 2013, Nghị định 15/2014/NĐ-CP  ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. Hội nghị đã được tiếp thu các nội dung do Báo cáo viên truyền đạt  về các căn cứ pháp luật, trình tự các bước tiến hành vụ việc hòa giải, phạm vi hòa giải, các tình huống thường gặp xảy ra trong quá trình tổ chức thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở đồng thời trao đổi giải đáp các câu hỏi của các thành viên tổ hòa giải nêu ra.

      Hội nghị phồ biến, giáo dục pháp luật và tập huấn công tác Hòa giải trên đã góp phần củng cố các kiến thức pháp luật cho các cán bộ, đảng viên, công chức trên địa bàn xã Liêm Thuận và nâng cao nghiệp vụ cho các thành viên tổ hòa giải ở cơ sở của xã Liêm Thuận.