Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: HĐND xã Thanh Lưu, Thanh Bình tổ chức kỳ họp bất thường.

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: HĐND xã Thanh Lưu, Thanh Bình tổ chức kỳ họp bất thường.
HĐND xã Thanh Lưu và Thanh Bình, huyện Thanh Liêm, khóa 18  nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp bất thường sáp nhập 2 xã thành thị trấn Tân Thanh.
​​
      ​Tại kỳ họp, UBND xã Thanh Lưu và Thanh Bình, huyện Thanh Liêm đã thông qua Tờ trình, Đề án về việc sáp nhập 2 xã thành đơn vị hành chính của huyện Thanh Liêm. Để đảm bảo theo đúng quy định, các yếu tố tương đồng về lịch sử, văn hóa, truyền thống tín ngưỡng tôn giáo và vị trí liền kề, UBND tỉnh đã xây dựng đề án Thành lập thị trấn Tân Thanh trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng xã Thanh Lưu và Thanh Bình thuộc Huyện Thanh Liêm. Với diện tích sau khi sáp nhập là 1.176 ha, dân số hiện trạng là 9.500 người, nằm ở vị trí cách trung tâm thành phố Phủ Lý khoảng 10 km về phía Đông Nam, cách thị trấn Kiện Khê khoảng 8 km về phía Đông, cách Khu Trung tâm Hành chính huyện hiện nay khoảng 5km về phía Tây Bắc, cách đô thị Phố Cà khoảng 9km về phía Nam. Kỳ họp cũng thông qua kết quả lấy phiếu ý kiến của trên 7.650 cử tri 2 xã, trong đó xã Thanh Lưu có 98,4%, xã Thanh Bình 97,92% cử tri đồng ý việc sáp nhập Thành thị trấn huyện lỵ, Tỷ lệ chung đạt 98,16%; và 97,91% cử tri của 2 xã đồng ý lấy tên Thị trấn Tân Thanh. Tại kỳ họp các đại biểu HĐND 2 xã đã biểu quyết nhất trí việc sáp nhập và lấy tên trấn mới là Tân Thanh./