Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành thông tin và truyền thông...

Thủ tục hành chính  
Quyết định về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 9 tháng 1 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 78/QĐ-UBND về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Tin liên quan