Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nữ thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 1 năm 2024