Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phổ biến giáo giục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho nhân dân xã Thanh Tân hưởng ứng ngày hội sách và văn hóa đọc việ...

Tin tức - Sự kiện  
Phổ biến giáo giục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho nhân dân xã Thanh Tân hưởng ứng ngày hội sách và văn hóa đọc việt Nam
Thực hiện kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý năm 2023 trên địa bàn huyện Thanh Liêm. Sáng ngày 20/4/2023 phòng Tư pháp huyện Thanh Liêm phối hợp Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh, phòng Phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam và UBND xã Thanh Tân tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý hưởng ứng ngày Hội sách và văn hóa đọc Việt Nam tại xã Thanh Tân.
193.jpg
Đồng chí Lữ Mai Thanh Tùng, Trưởng phòng PBGDPL- Báo cáo viên pháp luật Sở Tư pháp phổ biến pháp luật tại hội trường nhà Văn hóa xã Thanh Tân.
         Tham dự Hội nghị gồm các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã; các cán bộ, công chức xã, trưởng, phó các ban ngành, đoàn thể thôn, xóm và các thành viên tổ hòa giải ở cơ sở. Tổng số có khoảng 110 lượt người tham dự.
194.jpg
Các cán bộ, nhân dân và thành viên tổ hòa giải ở cơ sở tham gia hội nghị phổ biến, giáo dục tại Nhà Văn hóa xã Thanh Tân
195.jpg
196.jpg
Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Hà Nam phối hợp phòng Tư pháp Thanh Liêm và UBND xã Thanh Tân thực hiện trợ giúp pháp lý cho nhân dân trên địa bàn.
197.jpg
Phát động hưởng ứng ngày hội sách và văn hóa đọc Việt Nam tài Nhà Văn hóa xã Thanh Tân.
        Hội nghị đã được nghe đồng chí Lữ Mai Thanh Tùng,Trưởng phòng PBGDPL, Báo cáo viên pháp luật, Sở Tư pháp tinh Hà Nam tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật về đất đai, chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thừa kế theo pháp luật dân sự và trao đổi nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở; cũng tại hội nghị Trung tâm Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp thực hiện công tác truyền thông trợ giúp pháp lý: Trả lời, giải đáp trợ giúp pháp lý cho nhân dân xã Thanh Tân về các tình huống, vụ việc vấn đề liên đến lĩnh vực đất đai, các quan hệ pháp luật dân sự theo quy định của pháp luật. Thông qua hội nghị phổ biến cán bộ và nhân dân xã Thanh Tân đã được tiếp cận, nâng cao hiểu biết pháp luật và được giải đáp các tình huống khó khăn vướng mắc trong nhân dân. Bên cạnh đó hội nghị còn tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho các thành viên Tổ hòa giải ở cơ sở và phát động hưởng ứng ngày hội sách và văn hóa đọc Việt Nam tại địa phương./.