Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch xóa bỏ các lò vôi thủ công trên địa bàn huyện Thanh Liêm đến năm 2020

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH  
Kế hoạch xóa bỏ các lò vôi thủ công trên địa bàn huyện Thanh Liêm đến năm 2020
Ngày 15 tháng 10 năm 2018, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch óa bỏ các lò vôi thủ công trên địa bàn huyện Thanh Liêm đến năm 2020
Xem chi tiết tại đây Ke hoach 687-Du.signed.signed.pdf