Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện ủy Thanh Liêm vừa tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Liêm Thuận

Tin tức - Sự kiện  
Huyện ủy Thanh Liêm vừa tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Liêm Thuận
Sáng ngày 14/06, Huyện ủy Thanh Liêm đã tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Liêm Thuận về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Hoàng Mạnh Dũng -  Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì hội nghị.
71.jpg
Đồng chí Hoàng Mạnh Dũng BT huyện ủy- CT HDND chủ trì hội nghị.
70.jpg
Đại diện Đảng ủy xã Liêm Thuận phát biểu tại hội nghị
Tại hội nghị, lãnh đạo xã Liêm Thuận đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã từ đầu nhiệm kỳ đến nay; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Sau khi nghe báo cáo, các đồng chí Thường trực HU, lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các phòng ban của huyện đã tham gia nhiều ý kiến đóng góp đề xuất, bổ sung vào báo cáo. Để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Bí thư Huyện ủy, CT HĐND huyện đề nghị : Liêm Thuận cần nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung công tác quản lý nhà nước về đất đai tôn giáo, công tác giải quyết đơn thư, công tác giải phóng mặt bằng…; đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện cho đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030; trong đó rà soát báo cáo chính trị, quy hoạch nhân sự, chủ đề, các khâu đột phá, các chỉ tiêu cụ thể của Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 phù hợp với thực tế của địa phương. Thông qua hội nghị nhằm đánh giá những kết quả mà Liêm Thuận đã thực hiện được, làm rõ những tồn tại hạn chế, và định hướng những nội dung cơ bản trong nhiệm kỳ tới.